Projekt MUPIC získal nominaci na cenu Domu zahraniční spolupráce

International Spolupráce Úspěchy

Mezinárodní multidisciplinární výukový projekt s celým názvem Multidisciplinary Projects in an International Context koordinoval Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni.

Ceny Domu zahraniční spolupráce získávají ty nejlepší projekty a počiny v oblasti mezinárodního vzdělávání. Projekt MUPIC má šanci  díky tomu, že české i zahraniční studenty a studentky učil spolupracovat v mezinárodních a navíc interdisciplinárních týmech a řešit zadané úkoly. Podobně jako to na ZČU už od roku 2004 dělá interdisciplinární projekt Desing+, ze kterého MUPIC vycházel.

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni koordinoval mezinárodní MUPIC (Multidisciplinary Projects in an International Context) s cílem rozvinout odborné a obecné kompetence studentů potřebné pro práci v multidisciplinárních mezinárodních virtuálních týmech prostřednictvím inovativních on-line metod v letech 2018 - 2021. 

Více informací o projektu najdou zájemci na jeho webu.

Projekt MUPIC s číslem 2018-1-CZ01-KA203-048151 financoval program ERASMUS+.

Ústav jazykové přípravy

Daniela Kopřivová

16. 03. 2023