Členky katedry anglického jazyka a literatury FF se zúčastnily mezinárodní anglistické konference

Konference Univerzita Věda

Ve dnech 23. a 24. března se na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové sjeli anglisté z České republiky, Slovenska, Velké Británie, Ukrajiny, Maďarska i dalších zemí. Konala se konference Hradec Králové Anglophone Conference.

Tradičního mezinárodního setkání lingvistů, literátů i didaktiků se za Západočeskou univerzitu zúčastnily i Ivona Mišterová, Alice Tihelková, Michelle Duruttya a Iryna Nedainova z katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické. V jejich podání zazněly příspěvky na téma korpusové lingvistiky, diskurzivní analýzy či shakespearovských studií.

V rámci konference se uskutečnila také valná hromada asociace CZASE (Czech Association for the Study of English), která spojuje anglisty napříč českými univerzitami. Letošním ročníkem konference silně rezonovalo téma podfinancování humanitních oborů a jeho dopadů na situaci anglistických kateder.

Galerie


Fakulta filozofická

Tomáš Hostýnek

28. 03. 2023