Plzeňský kraj ocenil u příležitosti Dne učitelů i tři pedagožky ze ZČU

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Tradiční ocenění, udílené v den výročí narození Jana Amose Komenského, letos získaly také ředitelka Ústavu jazykové přípravy ZČU Jana Čepičková, Zdeňka Kielbusová z Fakulty pedagogické a její bývalá kolegyně Marta Cvalínová.

Zástupci Plzeňského kraje předali v úterý 28. března u příležitosti Dne učitelů ocenění vybraným pedagogům a pedagožkám. Tradiční akce se každoročně koná v den připomínky výročí narození Jana Amose Komenského, letos se jí zúčastnilo celkem 31 pedagogů a pedagožek, mezi nimi ředitelka Ústavu jazykové přípravy ZČU Jana Čepičková a Zdeňka Kielbusová z Fakulty pedagogické. Jim i ostatním předávali ocenění hejtman Rudolf Špoták, náměstek pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc a náměstek pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka.

„Práce učitele je nezastupitelnou součástí výchovy a vzdělávání mladé generace. To, jakým způsobem pedagog k ní přistupuje, jak ji vnímá, vzdělává, motivuje a jak vychovává své žáky, většinou ukáže až čas. Řada mladých lidí si jeho přístup osvojí pro celý život. Je to práce náročná a v dnešní době, kdy jsou rodiče i společnost k dětem více shovívaví, možná těžší než dřív. O to více si zaslouží ocenění a poděkování. Přeji vám, aby vás čas strávený před žáky ve školních lavicích naplňoval a i nadále přinášel vnitřní uspokojení,“ řekl oceněným pedagogům hejtman Rudolf Špoták. 

Jana Čepičková, Ústav jazykové přípravy ZČU v Plzni
Po absolvování Pedagogické fakulty Západočeské univerzity dva roky vyučovala anglický jazyk na Státní jazykové škole a od roku 2000 působí na Západočeské univerzitě v Plzni, kde je již deset let ředitelkou Ústavu jazykové přípravy. Zaměřuje se na technickou angličtinu a dlouhodobě se zabývá možnostmi distančního jazykového vzdělávání. Stála u zrodu řady soutěží pro studenty univerzity nebo pro žáky středních škol. Pestré škále činností se může věnovat především díky své vysoké odbornosti, vynikajícím organizačním a řídícím schopnostem. Její studenti a kolegové na ní oceňují také vstřícnost, spravedlivost a vždy veselou mysl.

Zdeňka Kielbusová, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
Po studiu na Západočeské univerzitě a úspěšně dokončeném rigorózním řízení pracuje jako odborná asistentka na Katedře obecné fyziky, nyní Oddělení fyziky, na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Od roku 2019 vyučuje na částečný úvazek také na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické. Od roku 2020 je předsedkyní krajské komise Fyzikální olympiády a pořadatelkou krajských kol všech kategorií této soutěže. Loni organizovala celostátní kolo Fyzikální olympiády pro nejvyšší kategorii A. Pro střední, základní i mateřské školy realizuje popularizační přednášky a projektové dny. Zdeňka Kielbusová vyniká nejen odborností a pracovním nasazením, ale také vynikajícími organizačními schopnostmi, samostatností, ochotou pracovat v týmu a především milým a vstřícným vystupováním.

Marta Cvalínová, Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10
Za svého celoživotního pedagogického působení pracovala v šesti školách, na Masarykově základní škole v Plzni strávila celkem 23 let a 13 let působila na pedagogické fakultě – katedře tělesné výchovy. Paní Marta je stále ještě pedagogicky činná – doučuje český jazyk, němčinu a angličtinu. Svým optimismem, elánem a pedagogickým nadšením jde příkladem jak pedagogům, tak žákům.


Celouniverzitní

tisková zpráva Plzeňského kraje

28. 03. 2023