Na Fakultě zdravotnických studií proběhl trénink paměti

Další vzdělávání Seminář Veřejnost

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií přijala výzvu organizace Dana Alliance for the Brain a zúčastnila se Národního týdne trénování paměti, který pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v rámci celosvětové akce Brain Awareness Week.

Na katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS se 15. března konala akce pro veřejnost pod vedením Lenky Kroupové, odborné asistentky fakulty a zároveň trenérky paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging III. stupně.

Účastníci a účastnice akce se dozvěděli nejen o nových výzkumech mozku, ale také si aktivně vyzkoušeli trénink všech kognitivních funkcí a seznámili se s mnemotechnikami, které usnadňují zapamatování. Naučili se používat mnemotechniku k zapamatování jmen, metodu řetězení, zapamatování čísel a kategorizaci. Trénink kognitivních funkcí byl zaměřen na trénink pozornosti, krátkodobé i dlouhodobé paměti, zrakově prostorovou orientaci, myšlení i jazykové schopnosti. 

Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci neboli oslabení a rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí nejen pro seniory, ale i pro lidi středního věku a studenty. 

Na závěr setkání mohli všichni zjistit stav své paměti pomocí nových testů českého původu s názvem ALBA a POBAV. Zadávání a administraci testů zajistili proškolení studující studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

29. 03. 2023