Na Fakultě zdravotnických studií přednášel profesor Ján Praško

Beseda Spolupráce Studium

Studujícím oboru Všeobecného ošetřovatelství přednášel přední český psychiatr a psychoterapeut profesor Ján Praško na téma Práce sestry na psychiatrii.

Profesor Ján Praško při své přednášce přiblížil Interpersonální teorii a ošetřovatelský proces, seznamoval studující s metodami využívanými v psychiatrii proškolenými sestrami a poukázal na využití metod v rámci jednotlivých fází Teorie interpersonálního vztahu dle modelu H. Peaplau.

Studujícím představil videoukázkami z praxe podpořené metody, které jsou využívané v psychiatrii, jako například skupinovou terapii, dramatoterapii, muzikoterapii nebo arteterapii, ale též novou metodu využití virtuální reality.  

Přednášející také zdůraznil roli sestry v ošetřovatelství u pacienta na psychiatrii i roli sestry v edukaci pacienta s psychickou poruchou a mechanismy podpůrné psychoterapie. Pavel Šolc ve spolupráci s Naďou Hlouškovou pak představili nově budované Centrum duševní rehabilitace v Berouně, kde by mohli studenti a studentky najít uplatnění.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

31. 03. 2023