Co se děje v LESe?

Filozofická fakulta navázala spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, jejíž součástí je pravidelný přednáškový cyklus. Po prázdninové odmlce se vrací 21. září v 17 hodin, kdy vás katedra sociologie seznámí s tím, co se děje v LESe.

Katedra sociologie Fakulty filozofické ZČU představí výběr z výsledků svých laboratorních experimentů. Ačkoliv se v mnoha učebnicích sociologických metod píše, že není možné provádět v rámci sociologie experimenty, na této katedře prakticky dokazují, že to není pravda. V přednášce seznámí posluchače s tím, proč je experimenty zajímají, jaké pokusy v Laboratoři experimentální sociologie (LES) dělají a představí některé z jejich výsledků. Také dojde na praktickou ukázku experimentu přímo v sále během přednášky. Šedesátiminutovou přednášku povede František Kalvas a po jejím skončení pokračuje diskuze účastníků k dané problematice.

Přednáška se koná ve vzdělávacím centru studijní a vědecké knihovny ve Smetanových sadech. Další přednáška s názvem Marienthal naváže 12. října a posluchačům přiblíží, jak mladí sociální demokraté zkoumali nezaměstnanou obec v Rakousku.

Galerie


Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

14.09.16


Vědci z NTIS pokračují v úspěšné spolupráci s lékaři na výzkumu Crohnovy choroby


Celouniverzitní

143

15.03.17


Akademici Plzeň postupují do semifinále


Studentské organizace

8

24.03.17


Fotografie ze společné dílny tří uměleckých škol jsou ke zhlédnutí na Sutnarce


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

20.03.17