Jsme součástí konsorcia evropského projektu TRANS-SAFE

Spolupráce Věda

Západočeská univerzita je prostřednictvím výzkumného centra NTC a Fakulty filozofické zapojena do evropského projektu TRANS-SAFE, zaměřeného na transformaci silničního provozu v Africe.

Počet zranění a úmrtí na silnicích v Africe je alarmující. I přesto, že v Africe jsou pouze 2 procenta automobilů celého světa, dostupné statistiky ukazují, že na kontinentu dochází k nepoměrně vysokému počtu úmrtí na silnicích. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) představuje Afrika 16 procent všech úmrtí na silnicích na celém světě. Pokud se zaměříme jen na o úmrtí chodců a cyklistů, uvádí stejný zdroj, že podíl Afriky činí dokonce 44 procent celosvětově. Tyto statistiky poukazují na naléhavou potřebu zlepšit opatření pro bezpečnost silničního provozu a infrastruktury na africkém kontinentu stejně jako zvýšit povědomí a vzdělanost o bezpečných způsobech jízdy.

Tuto potřebu by měl řešit právě výzkumný a inovační projekt TRANS-SAFE, financovaný programem Evropské unie Horizon Europe. Jeho cílem je zvýšit využívání udržitelných řešení bezpečnosti silničního provozu a radikálně zlepšit systémy bezpečnosti silničního provozu v Africe. 

Projekt TRANS-SAFE pojímá bezpečnost silničního provozu jako motor sociálně-ekonomického a udržitelného rozvoje. Jako takový bude zahrnovat demonstrace na národní, regionální a městské úrovni za účelem testování různých typů inovativních a integrovaných řešení bezpečnostního systému. Tyto aktivity by měly být doplněné o komplexní sadu nástrojů, rozvoj kapacit, podporu politiky a procesy umožňující replikaci.

V konsorciu jsou spojeni zástupci vysoce angažovaných měst, agentur pro bezpečnost silničního provozu, průmyslu, výzkumu, prováděcích organizací a finančních partnerů z Evropy i Afriky, aby byl zajištěn maximální dopad. Projekt v konečném důsledku pomůže splnit společnou strategii EU-Afrika (JAES) a urychlit pokrok zemí směrem k Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a cílům udržitelného rozvoje (SDG).

"Hlavním řešitelem projektu, který skončí v roce 2026, je Technická univerzita Berlín. Západočeskou univerzitu reprezentuje NTC, konkrétně tým Biomechanických modelů lidského těla zabývající se prevencí poranění v dopravě. Expertízu týkající se problematiky afrických zemí zajišťuje expert na tamější prostředí Jan Záhořík z Fakulty filozofické,“ říká Luděk Hynčík z výzkumného ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC).

Galerie


TRANS - SAFE - logo projektu HEU

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

28. 04. 2023