Úspěšně skončil projekt NCK Strojírenství 2019 - 2022

Spolupráce Věda

Na čtyřletém projektu se podílelo 19 průmyslových podniků a 9 výzkumných organizací, mezi nimi výzkumné centrum RTI Fakulty strojní a výzkumný institut NTC Západočeské univerzity v Plzni.

Ve čtvrtek 20. dubna proběhla v Národní technické knihovně slavnostní část Závěrečného oponentního řízení ukončeného projektu TN01000015 – Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ. V konsorciu projektu byla i Západočeská univerzita, konkrétně Regionální technologický institut Fakulty strojní (RTI) a výzkumný institut Nové technologie – výzkumné centrum (NTC).

Čtyřletý projekt, který skončil v prosinci 2022, měl za cíl výzkumné, vývojové a inovační aktivity v oblasti strojírenství. Konkrétní aktivity řešené prostřednictvím dílčích projektů směřovaly na zvyšování výkonu a přesnosti strojů a zařízení, snižování energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů a zkracování inovačních cyklů se zohledněním trendů Průmyslu 4.0. Do projektu se zapojilo 9 výzkumných organizací a 19 průmyslových podniků, které společně řešily 55 dílčích projektů a mohou se pochlubit 135 výsledky.

„Nové technologie – výzkumné centrum bylo do konsorcia začleněno společně s firmou Wikov Gear a řešili jsme výzkum a vývoj pro inovace a modernizace průmyslových převodovek,“ říká David Lávička, zástupce ředitele NTC pro projektovou činnost. „Regionální technologický institut se do řešení zapojil napříč výzkumnou agendou a byl lídrem řady projektů a společně s partnery konsorcia (Plasmametal, VKV Tools, HVM Plasma, GTW Bearings, COMTES, Urdiamant, FMT VŠB-TU Ostrava - pozn. red.) jsme přispěli více než dvaceti inovacemi,“ dodává Jan Řehoř, ředitel RTI.

Účastníky na závěrečné slavnostní akci přivítal profesor Václavík, hlavní řešitel projektu NCKS a ředitel společnosti VÚTS, a. s., která celý projekt koordinovala. Jako další vystoupil manažer projektu Jaromír Ficek, který poskytl souhrnné informace o průběhu řešení projektu. Následovaly prezentace vybraných výsledků dílčích projektů zástupců průmyslových podniků a výzkumných organizací. Na závěr projekt krátce zhodnotili také přítomní hosté Petr Konvalinka a František Kubelka z Technologické agentury ČR a Petr Očko a František Kubelka z Ministerstva pro místní rozvoj. „Děkuji všem členům konsorcia za výborně odvedenou práci v průběhu projektu a pevně doufám, že na skvělé výsledky navážeme v následujících šesti letech v rámci pokračování projektu podpořeného ve 2. veřejné soutěži Programu NCK,“ uzavřel akci prof. Václavík.

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

12. 05. 2023