FAV a FEK nabízejí společný studijní program zaměřený na správu a řízení provozu budov

Studium Univerzita

Absolvovali jste bakalářské studium nebo studujete jeho poslední ročník s ekonomickým, právním či technickým zaměřením? Přemýšlíte o dalším profesním směřování? Chcete si rozšířit své znalosti pro atraktivní profesi s vysokým uplatněním na pracovním trhu?

Již třetí rok vám nabízíme unikátní studium navazujícího magisterského programu Stavební inženýrství – Moderní budovy, který realizuje Fakulta ekonomická ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd. Tento studijní program klade důraz na to, aby se jeho absolventi a absolventky okamžitě zvládli uplatnit v praxi. Již během studia absolvují minimálně 6 týdnů odborné praxe, které mohou probíhat u partnerských firem (např. Škoda Auto a.s., Letiště Praha, a.s., InterCora, s.r.o.). Ať již při studiu, nebo po jeho absolvování, u těchto i dalších společností následně mohou získat zaměstnání. 

V rámci tohoto studijního programu je možné se hlásit do dvou specializací: Navrhování a provádění budov (určená pro více technicky zaměřené studenty či studentky) a Správa a řízení provozu budov (vhodná pro studující ekonomického nebo právního zaměření). „Studium je otevřené všem uchazečům, je řešeno jako multioborové, s významným zapojením ekonomických a manažerských disciplín. Studijní specializace Správa a řízení provozu budov je koncipována pro úspěšné zvládnutí i pro studenty bez předchozího technického vzdělání, obavy nejsou na místě,“ uvádí Jan Pašek, garant studijního programu. 

Bližší informace k přijímacímu řízení i samotné studijní specializaci naleznete na webových stránkách FAV. Podávání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení probíhá do čtvrtka 8. 6. 2023.

Galerie


Příklad interiéru moderní budovy před finalizací. Zdroj: Jan Pašek

Moderní budova s variantním přístupem po fasádě. Zdroj: Jan Pašek

Ekologické řešení střechy moderní budovy. Zdroj: Jan Pašek

Fakulta aplikovaných věd

Jarmila Ircingová, Martina Batková

25. 05. 2023