Česká tvořivost a izraelský tah na branku

Konference Spolupráce Věda

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky proběhla 24. května Konference českých a izraelských univerzit o spolupráci ve vzdělávání, vědě a transferu technologií. Západočeskou univerzitu reprezentovala Fakulta filozofická, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a výzkumné centrum NTC.

Spolupráce mezi českými a izraelskými univerzitami je opravdu čilá a není omezena pouze na výměnu studentů. Vědci obou zemí spolupracují na řadě výzkumných projektů, které se zaměřují na klíčová témata současné doby. Mezi tato témata patří například hospodaření s vodou, klimatické změny, kyberbezpečnost, energetika, humanitní a lékařské vědy…Vzájemně kooperují i v oblasti umění a vyměňují si informace týkající se technologického transferu. O tom všem se mohlo dozvědět téměř 70 účastníků Česko-izraelské univerzitní konference o spolupráci ve vzdělávání, vědě a transferu technologií, která proběhla v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Své výsledky z univerzitní spolupráce na konferenci prezentovali za izraelskou stranu zástupci Arielské univerzity nebo Univerzity Bar-Ilan. Za českou stranu vzájemnou spolupráci představili například zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, Mendelovy univerzity v Brně nebo naší Západočeské univerzity v Plzni.

Spolupráci mezi Holon Institute of Technology a Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara představila Jana Potiron. Účastníkům navíc během přestávek byly promítány krásné ilustrace nadaných studentů FDULS z knihy Záhadné pouto. Spolupráci mezi univerzitou Ariel a Fakultou filozofickou pod názvem Spolupráce s izraelskými partnery ve stínu pandemie prezentoval Zbyněk Tarant, který nezapomněl zmínit přínos zesnulého kolegy Ladislava Šmejdy v oblasti mezioborového výzkumu a spolupráce s Izraelem. Výzkumné centrum Nové technologie (NTC) prezentoval Alex Schechter z univerzity Ariel, který je zároveň vedoucím společného česko-izraelského pracoviště pro obnovitelné zdroje energie, sídlícího v prostorách NTC. Tento tým se zabývá především palivovými články a návrhy řešeních obnovitelné energie pro využití v průmyslu.

„Myslím, že konference potvrdila to, co v úvodu předeslala náměstkyně Jana Havlíková, že kombinace českého smyslu pro improvizaci a izraelského tahu na branku nese své hmatatelné výsledky. Rád bych poděkoval Karlu Raisovi, Karlu Sedlákovi, Česko-izraelské smíšené obchodní komoře za možnost se aktivně podílet na uspořádání této akce,“ říká ředitel NTC, Petr Kavalíř, který měl tu čest garantovat a moderovat odpolední blok přednášek.

Galerie


Uvítání hostů na CS-IL konferenci Karlem Sedlákem

Zbyněk Tarant prezentuje spolupráci s izraelskými partnery

Závěrečné foto z CS-IL konference

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

26. 05. 2023