Francouzské studentky prezentovaly na katedře románských jazyků Fakulty filozofické

International Konference Studující

Katedra románských jazyků uspořádala studijní dopoledne o informačních technologiích pro výuku francouzštiny.

V pátek 19. května se na katedře románských jazyků Fakulty filozofické ZČU uskutečnilo studijní dopoledne v rámci projektu  SVK 1-2023-008 Nové technologie ve výuce odborného jazyka.

Francouzské studentky z Université d´Artois z Arrasu představily svou prezentaci o informačních technologiích používaných ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka v prezenční nebo distanční formě (tzv. TICE, Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement). 

Skupina pěti francouzských studentek z oboru francouzštiny jako cizího jazyka (FLE Master 2) se též v letním semestru 2022/2023 aktivně zapojila do chodu katedry a účastnila se výukové stáže na plzeňských základních a středních školách. 

Svou zkušenost, spojenou s využívaní informačních technologií, studentky představily ve zmiňovaném studijním dopoledni formou workshopu. Součástí prezentace bylo i vyhotovení názorného plakátu o TICE, který bude pro svou originalitu prezentován i na podzimní konferenci Profilingua, pořádané rovněž na katedře románských jazyků.

Galerie


Fakulta filozofická

Radka Mudrochová, Lucie Divišová

30. 05. 2023