Vyšla knižní pocta profesoru Hrdinovi

Univerzita Zaměstnanci

Na dlouholetého profesora Fakulty právnické vzpomínají přátele a kolegové v odborných i osobních příspěvcích.

U příležitosti nedožitých 70. narozenin dlouholetého profesora Fakulty právnické Ignáce Antonína Hrdiny vyšla knižní pocta, jejíž prezentace v plzeňské Literární kavárně se ve středu 14. června zúčastnili jeho plzeňští přátelé a kolegové.

O osobnosti i pracovních úspěších profesora Hrdiny a o jeho sepětí s plzeňskou právnickou fakultou při té příležitosti promluvili děkan fakulty Stanislav Balík, proděkan Jan Pauly, vydavatel Aleš Čeněk a Alexandra Bejvančická, která poctu sestavila.

Pocta, vydaná i za spoluúčasti Fakulty právnické a současně také u příležitosti smutného výročí jednoho roku od úmrtí Ignáce Antonína Hrdiny, je rozdělena do dvou částí. V první je zařazeno 22 odborných příspěvků přátel a kolegů profesora Hrdiny, zejména z jeho pracovních působišť, tedy z Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a z Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské. Odborné příspěvky jsou tematicky různorodé, zasahují do široké škály oborů, kterým se samotný profesor Hrdina věnoval. Nalezneme v něm tedy příspěvky z kanonického, konfesního a římského práva, z teologie i z historie.

Druhou část pocty tvoří 14 osobních vzpomínek a vzkazů, jejichž autory jsou především spolubratři ze Strahovského kláštera, sestry premonstrátky a dlouholetí přátelé profesora Hrdiny, mezi nimi například Dominik kardinál Duka. Pocta dále obsahuje homilii z rozloučení s prof. Hrdinou a jeho výběrovou bibliografii, text doplňuje také několik fotografií zachycujících jeho pracovní i osobní život.

Galerie


Hornofj, Portrét, I. A. Hrdina, 6 March 2016, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I_A_Hrdina.jpg, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Fakulta právnická

Vilém Knoll

30. 06. 2023