ZČU chce v Chebu nabízet unikátní studijní program Management and Digital Technology

International Spolupráce Studium

Interdisciplinární a interkulturní studijní program má pomoci posílit hospodářsky slabý region podél česko-bavorské hranice. Západočeská univerzita jej plánuje nabízet od září 2024.

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni připravuje ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd a Fakultou strojní studijní program, který bude v podmínkách ČR jedinečný. Jde o bakalářský profesní studijní program Management and Digital Technology. ZČU jej plánuje od září 2024 nabízet v angličtině na pobočce v Chebu a realizovat ve spolupráci s partnerskou vysokou školou Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden. Absolventky a absolventi díky tomu získají dvojí diplom od obou zapojených univerzit.

Novinka vznikla na základě potřeb podnikové praxe. „V roce 2020 bylo za pomoci IHK Regensburg realizováno dotazníkové šetření na obou stranách hranice a byl dotazován zájem ze strany podniků o praktikantky a praktikanty a požadované kompetence, kterými by naše absolventky a absolventi měli v budoucnu disponovat. Na základě toho začalo vznikat curriculum ve spolupráci obou partnerských univerzit,“ vysvětluje vznik programu docentka Fakulty ekonomické Dita Hommerová. 

Studijní program bude cílit jednak na zájemce a zájemkyně ze středních škol v ČR, jež stále více nabízejí odbornou výuku v cizím jazyce, dále pak z Německa i mezinárodního prostoru. Jisté zkušenosti s náborem v mezinárodním prostoru a zacílením takové studijní nabídky má partnerská vysoká škola OTH Amberg-Weiden, která podobný studijní program nabízí již třetím rokem s tím, že poptávka jednoznačně převyšuje nabídku.

Studující programu Management and Digital Technology budou studovat v angličtině, nicméně získají rovněž základy češtiny a němčiny. Během čtyřletého studia absolvují dva praktické semestry na české i německé straně. Ve 4. a 5. semestru bude celá kohorta studovat v chebské části Fakulty ekonomické. Fakulta ekonomická za podpory z projektu NPO_ZČU_MSMT-16584/2022 získala finanční prostředky na inovaci infrastruktury a vybavení dle potřeb studijního plánu a bude připravena nabídnout moderní výukové prostory včetně potřebného vybavení laboratoří nebo knihovny.

Tento interdisciplinární a interkulturní studijní program by tak měl pomoci posílit hospodářsky slabý region podél česko-bavorské hranice. „Přibývá firem, které čelí kritickému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. V některých společnostech začíná být situace natolik vážná, že zvažují svoje další působení v Karlovarském kraji. Proto otevření nového atraktivního oboru, který bude připravovat budoucí absolventy podle potřeb firem a v úzké spolupráci s nimi, velmi vítáme. Těší nás i velký zájem firem z Karlovarského kraje o zapojení do jeho přípravy a realizace,“ uvedla Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Dne 25. 5. 2023 proběhla díky Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje první prezentace studijního programu v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to za účasti zástupkyň a zástupců komory, hejtmana Karlovarského kraje a vybraných podniků z regionu. Následně se 14. 6. 2023 uskutečnila prezentace na jednání General Manager Roundtable IHK Regensburg u partnerské společnosti BMW Group vývojové centrum v ČR v Sokolově, o dva dny později prezentace na půdě Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje v Chebu za účasti starosty města Cheb a zástupců vybraných podniků. Všechny tři prezentace byly velmi přínosné, vzbudily zájem a otevřely dialog o obsahu studijního plánu i možné podpoře studijního programu a možném aktivním zapojení.

Nabídkou studijního programu Management and Digital Technology dojde k jednoznačné diferenciaci a přizpůsobení vzdělávání konkrétním potřebám regionu s cílem přispět k hospodářskému růstu získáním kvalifikované pracovní síly, která si region vybere jako místo pro život,“ uzavírá děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská.

Galerie


Fakulta ekonomická

Dita Hommerová, Michaela Krechovská

06. 09. 2023