ZČU má zástupkyni v projektu COST ACTION, který se zabývá vlivem stresu matek na novorozence

International Úspěchy Věda

Projekt Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants’ development má zkratku TREASURE. Členkou jeho řídícího výboru je Alena Lochmannová z FZS.

Proděkanka Fakulty zdravotnických studií Alena Lochmannová zastupuje Západočeskou univerzitu i Českou republiku v projektu Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu COST (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). Projekt, označovaný jako COST ACTION, má celý název Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants’ development (Mateřský perinatální stres a nepříznivé důsledky u potomstva: Maximalizace rozvoje kojenců), zkratku TREASURE a číslo CA22114. Alena Lochmannová je členkou jeho řídícího výboru.

TREASURE se zabývá vysokou úrovní mateřského perinatálního stresu, týkajícího se období před porodem a krátce po něm, a jeho negativními účinky na potomstvo. Během těhotenství totiž může vysoká úroveň mateřského stresu procházet placentou a dostat se k plodu. Mezi nepříznivé dopady, jež může stres matky na zdraví kojenců mít, pak patří nezralost, autismus i transgenerační efekty. Za účelem zlepšení vývoje plodu a posílení zdraví kojenců po celou dobu jejich života si projekt TREASURE klade za cíl upevnit multidisciplinární a mezinárodní síť vědců, vědkyň, lékařů, lékařek, studujících, zainteresovaných stran a nevládních organizací.

První společné setkání čeká členky a členy v listopadu tohoto roku, Alena Lochmannová bude reprezentovat Českou republiku jako jediná zástupkyně do roku 2027.  „Do řídícího výboru jsem byla nominována ze strany Ministerstva školství ČR, a to přímo na výzvu a doporučení některých zástupců stávajícího řídícího výboru ve vazbě na svoji odbornost kulturní antropoložky hlásící se k medicínské antropologii a zároveň své výzkumy zaměřující se na perinatální zdraví žen, prožitky, potřeby a psychosociální zdraví žen v perinatálním období a také v období raného mateřství,“ říká.

Za Projektové centrum gratulujeme a jsme rádi, že máme dalšího zástupce v rámci COST.

Galerie


Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Projektové centrum

Lucie Benešová

07. 09. 2023