Sociologové a politologové ZČU na pracovním setkání v Oslo Metropolitan University

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Při diskusním setkání se hovořilo nejen o společném projektu, ale také o možnostech rozvíjení spolupráce.

Na přelomu srpna a září se uskutečnilo setkání účastníků projektu Management of Science and Sociology – Norwegian-Czech Cooperation, na němž participují sociologové a politologové Západočeské univerzity v Plzni s badateli Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a norské Oslo Metropolitan University (OsloMet).

V rámci řešeného grantu zazněla řada příspěvků, které jsou výsledkem dosavadního bádání. Rovněž se setkali prorektoři obou univerzit, Carl Christian Thodesen za OsloMet a Jan Váně za ZČU. Diskuse, jíž se zúčastnili také Jan Kaňák z katedry sociologie a Petr Jurek a Pavel Hulec z katedry politologie Fakulty filozofické ZČU, se zabývala nejen výzkumem spojeným s projektem, ale i dalšími možnostmi rozvíjení spolupráce mezi univerzitami. 

Projekt Management of Science and Sociology – Norwegian-Czech Cooperation (reg. č. EHP-BFNU-OVNKM-4-108-2023) je financován ve 4. otevřené výzvě z Fondů pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.Galerie


Fakulta filozofická

Jan Váně

13. 09. 2023