Na Sutnarce je k vidění monumentální kresba

U příležitosti dvacetiletého výročí od založení Bienále kresby Plzeň je zde poprvé představena kresba v neomezeném formátu.

V rámci spolupráce Bienále Plzeň s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a s Akademií výtvarných umění ve Wroclawi byli vyzváni pedagogové obou škol, aby připravili dvě práce minimálních rozměrů 2x3m. Obě školy mají ke kresbě blízko a mnozí absolventi i pedagogové se již zúčastnili soutěže Bienále v Plzni. Ve Wroclawi se koná soutěž Mezinárodní trienále kresby. Když bylo rozhodnuto o tom, že Evropským hlavním městem kultury 2016 bude Wroclaw, vznikla idea kulturního mostu evropských měst, který by propojil Plzeň a Wroclaw. Tato unikátní výstava bude v Plzni v budově fakulty k vidění do 26. října. Poté poputuje do Wroclawi, kde bude v rámci hlavního programu EHMK 2016 zahájena 2. listopadu a potrvá do 24. listopadu.

Na výstavě se představí Mikoláš Axmann, Boris Jirků, Pavel Trnka, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Paweł Frąckiewicz, Jarosław Grulkowski, Sebastian Łubiński, Magdalena Czerniawska, Kamil Pieczykolan a Łukasz Gierlak.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

03.10.16


Odpoledne v kampusu patřilo sportu i relaxaci


Celouniverzitní

84

19.04.18


Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky


Fakulta pedagogická

67

12.04.18


Career Centre zahájilo svoji činnost pro studenty ZČU


Celouniverzitní

9

19.04.18