Na Sutnarce je k vidění monumentální kresba

U příležitosti dvacetiletého výročí od založení Bienále kresby Plzeň je zde poprvé představena kresba v neomezeném formátu.

V rámci spolupráce Bienále Plzeň s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a s Akademií výtvarných umění ve Wroclawi byli vyzváni pedagogové obou škol, aby připravili dvě práce minimálních rozměrů 2x3m. Obě školy mají ke kresbě blízko a mnozí absolventi i pedagogové se již zúčastnili soutěže Bienále v Plzni. Ve Wroclawi se koná soutěž Mezinárodní trienále kresby. Když bylo rozhodnuto o tom, že Evropským hlavním městem kultury 2016 bude Wroclaw, vznikla idea kulturního mostu evropských měst, který by propojil Plzeň a Wroclaw. Tato unikátní výstava bude v Plzni v budově fakulty k vidění do 26. října. Poté poputuje do Wroclawi, kde bude v rámci hlavního programu EHMK 2016 zahájena 2. listopadu a potrvá do 24. listopadu.

Na výstavě se představí Mikoláš Axmann, Boris Jirků, Pavel Trnka, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Paweł Frąckiewicz, Jarosław Grulkowski, Sebastian Łubiński, Magdalena Czerniawska, Kamil Pieczykolan a Łukasz Gierlak.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

03.10.16


Vybrané fakulty otevírají druhé kolo přijímacího řízení


Celouniverzitní

785

01.07.17


Univerzita třetího věku má další úspěšné absolventy


Celouniverzitní

283

28.06.17


Děti si již pošesté vyzkoušely studium ekonomie na vysoké škole


Fakulta ekonomická

12

19.07.17