ZČU a německé partnerské univerzity z aliance EUPeace si stanovily témata spolupráce v oblasti vědy

EUPeace International Spolupráce

Od 12. do 13. října hostila ZČU delegaci z německých univerzit v Marburgu a Giessenu. Všechny tři univerzity spojuje členství v devítičlenné evropské alianci univerzit EUPeace. Cílem návštěvy tak bylo najít další možnosti spolupráce a propojit vědce a vědkyně, kteří se do společných aktivit zapojí.

„Propojení s evropskými univerzitami je zásadní pro podporu vzdělávání a výzkumu a aliance EUPeace je skvělou platformou pro takovou spolupráci. Velice si proto vážíme našeho členství v této alianci, kde, jak věřím, budeme plnohodnotným partnerem,“ uvedl rektor Miroslav Lávička při setkání se zástupci německých partnerských univerzit. 

Evropská univerzitní aliance EUPeace – European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies (Evropská univerzita pro mír, spravedlnost a inkluzivní společnost) získala na začátku července rozhodnutím Evropské komise finanční podporu z programu ERASMUS+, určenou na pokrytí nákladů spojených s fungováním aliance. ZČU je jejím členem od roku 2021, odkdy se také účastní společných setkání, workshopů a diskusí. Za koordinaci čtyřletého projektu bude od 1. listopadu zodpovídat Projektové centrum ZČU.

Náplní říjnového setkání zástupců ZČU s představiteli Philipps-Universität Marburg a Justus-Liebig- Universität Giessen bylo seznámení se ZČU a součástmi, které se věnují tématům vybraným pro spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Mezi ně patří umělá inteligence, matematika, počítačové vědy, historie, společenské vědy, dějiny umění a digitální tvorba.  

Šestičlenná delegace, vedená prezidentem Univerzity Marburg Thomasem Naussem, tak měla možnost seznámit se s Fakultou aplikovaných věd, Fakultou filozofickou a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, a to nejen formou prezentací, ale částečně také při osobní návštěvě. 

Velmi důležitým bodem programu druhého dne pak bylo setkání a diskuse s vědci a vědkyněmi uvedených fakult, jehož výsledky pak za přítomnosti všech účastníků shrnul prezident Philipps- Universität Marburg Thomas Nauss.

Evropský projekt EUPeace, který umožní Západočeské univerzitě podílet se na společných aktivitách s úspěšnými evropskými univerzitami, tak začíná získávat konkrétní formy spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Vyjma ZČU, Philipps-Universität Marburg (Německo), která je koordinátorem EUPeace, a Justus-Liebig-Universität Giessen (Německo), jsou členy aliance dále Université de Limoges (Francie), Università della Calabria (Itálie), Universidad Pontificia Comillas (Španělsko), University of Mostar (Bosna and Hercegovina), University of Sarajevo (Bosna a Hercegovina) a Çukurova University (Turecko). 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

17. 10. 2023