Vynikající studenti a studentky plzeňských veřejných vysokých škol převzali mimořádná stipendia

Studující Tisková zpráva Úspěchy

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty a studentky, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků.

Software ve virtuální realitě pro rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou, ilustrovaná kniha o životě domorodých kmenů nebo zlato z mistrovství světa v lukostřelbě. Za tyto a řadu dalších projektů a úspěchů převzalo v úterý 24. října v plzeňské Měšťanské besedě čtyřicet studentek a studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy mimořádná stipendia rektora ZČU, hejtmana Plzeňského kraje a primátora města Plzně.

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty a studentky, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech s hodnotou 20 tisíc korun letos získalo deset studujících ZČU. Další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy, dotovaným částkou 10 tisíc korun. Projekty s pozitivním vlivem na region a město ocenili hejtman Plzeňského kraje a primátor města Plzně. V každé skupině obdrželo deset studentek a studentů stipendium ve výši 20 tisíc korun.

„Studenti a studentky Západočeské univerzity dnes utvářejí atmosféru Plzně jakožto univerzitního města, ale především budou charakter města i regionu velmi významně určovat za několik let jako experti a expertky v mnoha oborech. I proto je důležité podpořit ty, kteří jsou si vědomi svého potenciálu a dokáží ho rozvinout už během studia,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička. „Podpora talentů, a to v nejrůznějších podobách, by měla být nedílnou součástí nejen univerzitního vzdělávání. Slavnostní předávání stipendií je jednou z nich a umožňuje nám dát najevo, že si ceníme mimořádných aktivit a výsledků našich studujících,“ dodává rektor ZČU.

„Mladá generace je tou, která tvoří naši budoucnost, a je naším úkolem vytvořit jí pro to dobré podmínky. Studium je základem budoucnosti mladých lidí nejen v profesním životě, ale často také na poli života osobního. Proto považuji tradiční udělování Stipendií Plzeňského kraje za velmi milou tradici, kterou dodržujeme už od roku 2004. Věřím, že tato podpora studentů, kteří se věnují významným i netradičním projektům, pracují jako dobrovolníci nebo jsou úspěšní na poli sportu, se nám vrátí už jen tím, že dělají svou činností skvělé jméno Plzeňskému kraji,“ je přesvědčen hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

„Udělení mimořádných stipendií dokazuje, že na Západočeské univerzitě v Plzni působí mnoho mladých a nadějných lidí, kteří ve svých oborech vynikají už nyní. Přeji jim, aby jim úspěšný start do kariéry vydržel a aby svůj potenciál přetavili v úspěch i po studiu na vysoké škole. Naším úkolem je udělat maximum pro to, aby tito experti po absolvování našli uplatnění právě v Plzni. I proto si musíme vážit každého úspěchu, který se v našem městě zrodí,“ konstatuje primátor města Plzně Roman Zarzycký.


Mimořádné stipendium rektora ZČU obdrželi:

Mgr. Martin Kudláč / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
doktorský studijní program Matematika

Martin Kudláč dosahuje po celou dobu studia vynikajících výsledků. Jeho kvalifikační práce „Systems with concave-convex nonlinearities: existence and multiplicity of solutions“ obsahuje řadu nových, netriviálních výsledků, publikovatelných v odborném časopise, a byla oceněna 3. místem v prestižní česko-slovenské soutěži studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice.

 

Bc. Lukáš Varga / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
bakalářský studijní program Informatika a výpočetní technika

Lukáš Varga vypracoval nadstandardní bakalářskou práci, zaměřenou na vývoj rehabilitačního softwaru ve virtuální realitě pro rehabilitaci pacientů trpících roztroušenou sklerózou. Práce bude nasazena v rámci spolupráce s pražskými fakultními nemocnicemi.

 

BcA. Thuy Tien Tranová / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)
navazující magisterský studijní program Audiovize

Thuy Tien Tranová vytvořila výjimečnou bakalářskou práci s názvem Kävü-Tzuk. Ilustrovaná kniha o způsobu života domorodých kmenů z různých koutů světa svým obsahem, kvalitou zpracování i rozsahem převyšuje požadavky nejen na standardní bakalářskou práci, ale vyrovná se kvalitám nejlepších ateliérových diplomových prací. V minulém roce vytvořila Thuy Tien Tranová pro mezinárodní ukrajinsko-rumunsko­český výtvarný projekt zahraničního komiksového magazínu POC! komiksový příběh o začátku ukrajinské války, nazvaný 24. února ve 4 hodiny ráno. Díky kvalitnímu a všestranně orientovanému portfoliu v současné době pracuje jako výtvarnice pro prestižní zahraniční filmovou produkci Amazon Prime.

 

Jan Procházka / Fakulta ekonomická (FEK)
bakalářský studijní program Projektové řízení

Jan Procházka je členem a jedním z hlavních koordinátorů týmu univerzitní formule UWB Racing Pilsen. Mezi hlavní náplně jeho činnosti v rámci týmu patří domlouvání a řízení spolupráce s firmami a nábor a koordinace studujících napříč fakultami ZČU.

 

Bc. Jan Augustin / Fakulta elektrotechnická (FEL)
navazující magisterský studijní program Elektronika a informační technologie

Jan Augustin se podílí na studentském projektu robotické kapely KapFELa na katedře elektrotechniky a počítačového modelování. Je spoluřešitelem návazného projektu GRAS KapFELa 2.0. Aktivně se zapojil do organizace mezinárodní konference ESCO a podílí se na akci pro žáky SŠ ScienceFEL.

 

Ing. David Šmucr / Fakulta elektrotechnická (FEL)
navazující magisterský studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika

Již v rámci svého bakalářského studia se David Šmucr zapojil do dlouhodobého výzkumu a vývoje elektromagnetických ventilů, především se zaměřil na původní koncepci plně elektromagnetického kulového ventilu, který vypracoval od základní koncepce přes matematické modely a numerické simulace, laboratorní experimenty až do prvního funkčního prototypu. Výsledky své práce prezentoval na mezinárodní konferenci a zúročil je ve své bakalářské a diplomové práci, kterou obhájil s vyznamenáním. Podílel na vývoji a testování originálního elektromagnetického ventilu, který aktuálně prochází testováním v rámci spolupráce s ČVUT v Praze jako hlavní spínací ventil raketového motoru. Na výzkum a vývoj této koncepce dále naváže v průběhu svého doktorského studia.

 

Mgr. Alena Machová, MBA / Fakulta právnická (FPR)
magisterský studijní program Právo a právní věda

Alena Machová se prezentuje výbornými výsledky po celou dobu studia a svým aktivním přístupem výrazně přispívá k vytváření dobrého jména FPR. Opakovaně se účastní národních i mezinárodních kol studentské vědecké odborné činnosti, kde se opakovaně umisťuje na prvních místech. Je také aktivní v rámci výzkumných projektů v oblasti bilančního práva.

 

Bc. Barbora Kopová / Fakulta strojní (FST)
navazující magisterský studijní program Průmyslové inženýrství a management

Barbora Kopová ve své bakalářské práci Možnosti využití Power BI ve vzdělávací instituci vypracovala pro management fakulty praktické rozšíření stávající BI aplikace o část pasportizace, tzn. o vizuální prezentaci map, resp. výkresů jednotlivých pater zvolené budovy, které je na ZČU v současné době unikátní. V práci byly využity informace ze stávajících univerzitních IS, které jsou pomoci MS Power BI Desktop přehledně a uceleně vizualizovány.

 

Aneta Čechurová / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Porodní asistence

Aneta Čechurová již podruhé reprezentovala jako členka ZČU Fire Teamu svoji alma mater na Akademickém mistrovství ČR v požárním sportu, přičemž v kategorii žen tým obhájil titul akademických mistryň požárního sportu. Přestože požární sport klade velké časové nároky na trénink, daří se studentce sport a studium úspěšně skloubit.

 

Matěj Čermák / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství

Matěj Čermák se velmi aktivně zapojuje do aktivit FZS nad rámec svých studijních povinností, prezentuje fakultu na akcích pro veřejnost, jako jsou například Den vědy a techniky nebo Den otevřených dveří.

 

Mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy převzali:

 Bc. Matěj Rampula / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika

Střelec Matěj Rampula získal letos v červenci zlato na světové univerziádě v Chengdu. Z mistrovství Evropy, které se konalo letos v září ve Vratislavi, si reprezentant ČR ve sportovní střelbě odnesl stříbro z rychlopalné pistole (mix), bronz ze soutěže týmů a bronz ze standardní pistole. Na mistrovství světa v říjnu 2022 v Káhiře skončil sedmý.

 

Bc. Adéla Nováková / Fakulta ekonomická (FEK)
navazující studijní program Podniková ekonomika a management

Reprezentantka ČR v běhu na lyžích zvítězila vloni na mistrovství ČR ve sprintu. Na letošním mistrovství světa ve slovinské Planici skončila na sedmém místě ve sprintu týmů a na zimní světové univerziádě v Lake Placid letos v lednu si dojela pro jedenácté místo ve sprintu i na trati 15 km.

 

Martina Zikmundová / Fakulta ekonomická (FEK)
bakalářský studijní program Podniková ekonomika a management

Martina Zikmundová je reprezentantkou ČR ve střelbě z kladkového luku. Na světové univerziádě v Chengdou vystřílela 9. místo. Mezi její další úspěchy patří 1. místo na mistrovství státu Georgia v USA, 1. místo na mezinárodním závodě Easton Hoyt Pro/Am (Camp Minden, USA), 4. místo na mezinárodním závodě Berlin Open nebo 5. místo na Evropské Grand Prix II (Umag, Chorvatsko).

 

Bc. Alexandra Halounová / Fakulta filozofická (FF)
navazující magisterský studijní program Politologie

Reprezentantka ČR v ledním hokeji a hráčka HC Příbram zvítězila se svým týmem v extralize hokeje žen. Ze světové univerziády si přivezla bronz. Kromě hokeje se věnuje také tenisu – na Akademickém mistrovství ČR 2023 vybojovala ve dvojici se svojí sestrou Sandrou, studentkou Fakulty právnické, první místo ve čtyřhře.

 

Bc. Marie Horáčková /Fakulta pedagogická (FPE)
navazující magisterský studijní program Učitelství TV pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Několikanásobná mistryně ČR Marie Horáčková se v roce 2023 stala první českou mistryní světa v lukostřelbě. Po 85 letech tak navázala na dosud jediného českého mistra světa Františka Hadaše. Na Českých akademických hrách v Olomouci obhájila dosavadní titul a navíc vytvořila nový český rekord, když nastřílela 678 bodů.

 

Bc. Karolína Křenková / Fakulta pedagogická (FPE)
navazující magisterský studijní program Učitelství TV pro SŠ a Učitelství biologie pro SŠ

Karolína Křenková dosahuje mimořádných úspěchů v reprezentaci ČR v moderním pětiboji. V roce 2022 se na ME umístila na 3. místě ve štafetě žen, na MS vybojovala 11. místo a ve finále světového poháru skončila na 13. místě. V roce 2023 zvítězila na Evropských hrách v Polsku (mix štafeta), ve finále světového poháru se umístila na 8. místě., z MS si odvezla 33. místo a z ME 34. místo.

 

Sandra Halounová / Fakulta právnická (FPR)
magisterský studijní program Právo a právní věda

Studentka je reprezentantkou ČR v ledním hokeji. Stejně jako její sestra Alexandra z Fakulty filozofické je členkou týmu HC Příbram, který zvítězil v extralize ledního hokeje žen. Mezi její úspěchy patří také bronz ze světové univerziády. Společně se sestrou Alexandrou je také vítězkou čtyřhry žen na Akademickém mistrovství ČR v tenise.  

 

Mgr. Tereza Hrochová / Fakulta právnická (FPR)
bakalářský studijní program Právní specializace

Reprezentantka ČR v běhu Tereza Hrochová zvítězila v sezóně 2023 na mistrovství ČR v běhu na 10 000 m i v běhu do vrchu. Na MS v horských bězích si doběhla pro 8. (mountain classic) a 17. místo (vertikal).  Na mezinárodním závodě RunCzech Olomouc skončila stříbrná. Na světové univerziádě vybojovala 4. místo v půlmaratonu. S časem 2:32:04 vede českou tabulku maratonských běžkyň.

 

Jiří Přívratský / Fakulta právnická
magisterský studijní program Právo a právní věda

Reprezentant ČR ve sportovní střelbě Jiří Přívratský získal na světové univerziádě v Chengdu bronz ve střelbě z třípolohové malorážky a stříbro ve střelbě ze vzduchové pistole. Na Evropských hrách v Polsku byl stříbrný ve střelbě ze vzduchové pušky i v malorážce, ze světového poháru v Limě si odvezl bronz ve vzduchové pušce a na světovém poháru v Baku zvítězil ve střelbě z malorážky.

 

Karin Řezáčová / Fakulta právnická (FPR)
magisterský studijní program Právo a právní věda

Reprezentační házenkářská brankářka Karin Řezáčová získala s týmem DHC Plzeň 8. místo v extralize házené žen.

 

Stipendium hejtmana Plzeňského kraje obdrželi:

Bc. Ondřej Matura /Fakulta aplikovaných věd (FAV)
bakalářský studijní program Informatika a výpočetní technika

V rámci své kvalifikační práce vytvořil Ondřej Matura prototyp pro zlepšení vícejazyčného vyhledávání v portálu Porta fontium, který poskytuje přístup k historickým materiálům z česko-bavorského pohraničí a umožní vyhledávání v českých i německých dokumentech zároveň.

 

Ing. Viktorie Sloupová / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
navazující magisterský studijní program Územní plánování

Diplomová práce Viktorie Sloupové na téma „Hodnocení a ochrana zemědělského půdního fondu v rámci statutárního města Plzně z hlediska jeho mimoprodukčních funkcí“ je vynikající především svojí originalitou a novostí přístupu k řešení problematiky příměstské krajiny. Už sama konstrukce metody vyhodnocení předmětu řešení stojí za povšimnutí a ocenění. Výsledky práce rozšiřují poznatky v oboru územního plánování a pozemkových úprav a zároveň jsou použitelné pro orgány územního plánování a studie nebo projekty zabývající se udržitelným rozvojem.

 

BcA. Klára Chmelíková / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)
navazující magisterský studijní program Grafický design a ilustrace

Klára Chmelíková vypracovala vynikající bakalářskou práci „Poklady z almary“ na téma Plzeňský kroj. Autorská populárně-naučná ilustrovaná kniha představuje plzeňský kroj v jeho vrcholné formě, tedy okolo pol. 19. století. Popisuje ženský a mužský kroj a jeho jednotlivé části, zachycuje výjevy ze života lidí z blízkého okolí Plzně, oblečených do svátečních či polosvátečních krojů nebo všedních a pracovních oděvů. Studentka spolupracovala s odborníky Národopisného muzea v Plzni a provedla poctivé studium problému. Její práci tvoří velice kvalitní ilustrace, doplňující zajímavý koncept knihy, která by mohla být využita pro propagaci regionu.

 

Matyáš Kopp / Fakulta ekonomická (FEK)
bakalářský studijní program Podniková ekonomika a management

Matyáš Kopp se aktivně zapojuje do organizace univerzitních aktivit, např. akce Uplift pro plzeňské základní školy, která se ve spolupráci s UNICEF konala letos v květnu na FEK.  Byl také členem vítězného týmu meziuniverzitní soutěže InvestDay2023.

 

Bc. Matěj Smutný / Fakulta elektrotechnická (FEL)
navazující magisterský studijní program Materiály a technologie pro elektrotechniku

Matěj Smutný v rámci bakalářského studia navázal spolupráci mezi VZÚ Plzeň a ZČU FEL v oblasti využití technologie ColdSpray v elektrotechnice, která má vysoký výzkumný a vývojový potenciál. V rámci výzkumných aktivit vyvíjí technologii depozice funkčních vrstev na keramické substráty pro oblast výkonové a hybridní elektroniky. Na toto téma zpracoval i svou závěrečnou práci, kterou odborná komise katedry ohodnotila jako nejlepší. Zavedení této technologie do praxe umožní vysoce efektivní aditivní výrobu tlustovrstvých metalizovaných substrátů pro nejrůznější elektronické aplikace.

 

Ing. Petr Kučera / Fakulta strojní (FST)
doktorský studijní program Strojírenské technologie a materiály

Petr Kučera dlouhodobě pracuje na novém systému pro minimalizaci pracovního prostoru zařízení pro přímé spékání kovového prášku laserem. Systém přinesl úsporu vstupního materiálu, což významně snížilo dobu potřebnou na přípravu stroje a objem používaného kovového prášku. Aby dosáhl deklarovaných výstupů, bylo nutné vyvinout, vyrobit a otestovat komplexní systém vhodný pro práci s velmi malými kovovými částicemi. To se po dílčích optimalizačních krocích zdárně podařilo. Závěrečná diplomová práce studenta byla ohodnocena jako nejlepší na katedře technologie obrábění. Nové řešení je již chráněno užitným vzorem č. PUV 2023-40659 s názvem „Zařízení pro variabilní nanášení tiskového prášku". V minulém roce byla také podána patentová přihláška.

 

Adriana Kokošková / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Fyzioterapie

Studentka je od roku 2018 je členkou dětského sboru opery DJKT Kajetán, s nímž účinkuje v mnoha inscenacích a akcích Divadla J. K. Tyla, jako jsou opery Carmen, Prodaná nevěsta, Quo vadis, Broučci aj. Sbor se účastní také významných soutěží – mezi jeho úspěchy patří např. vítězství na celostátní soutěži dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Liberci v listopadu 2022, druhé místo na International Franz-Schubert Choir Competition ve Vídni v březnu 2023 nebo vítězství na mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc letos v červnu. Úspěšnému dětskému sboru vyjádřil poděkování za reprezentaci regionu také Libor Picka, radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. 

 

Barbora Svitáková / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství

Barbora Svitáková se dlouhodobě věnuje atletice a požárnímu sportu. Jako členka ZČU Fire Teamu získala v letech 2022 a 2023 titul na Akademickém mistroství ČR v požárním sportu. Ve volném čase se věnuje výuce první pomoci na dětských kroužcích Vodní záchranné služby Plzeň a SDH Chlumčany. V rámci FZS se účastí akcí pořádaných ve spolupráci se složkami IZS, např. cvičení Rescue Patrol, hromadné cvičení AMOKU v Praze nebo kynologické cvičení Search and Rescue v Krkonoších. Spolupracuje při výuce první pomoci a dalších edukativních a preventivních činnostech FZS na středních a základních školách. Byla spoluřešitelkou projektu První pomoc pro žáky středních škol v rámci dotačního programu MZ ČR: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče. Od ledna 2022 je za studující členkou předsednictva akademického senátu FZS a členkou Pedagogicko-legislativní komice AS FZS.

 

Kateřina Svobodová, DiS / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství

Kateřina Svobodová vyhrála první místo na 14. ročníku konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích v listopadu 2022. Letos v květnu se se seminární prací ve španělštině na téma „Dárcovství pupečníkové krve a mateřského mléka: altruistické činy, srovnání Španělska a České republiky“ zúčastnila v Karolinu soutěže Premio Iberoamericano. Na 2. celostátní konferenci porodní asistence, která se konala v květnu v Brně, prezentovala e-poster na téma: Porodní asistentka ve Španělsku. Jako studentka kombinované formy zvládá úspěšně prezentovat ZČU i FN Plzeň, kde je zaměstnána na Gynekologicko-porodnické klinice, a zároveň dosahuje výborných studijních výsledků. Ve spolupráci s katedrou ošetřovatelství a porodní asistence provází odbornou praxí studující ze zahraničí.

 

Petr Zlámal / Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni (LF UK v Plzni)
magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Student obdržel stipendium za vynikající studijní výsledky se studijním prospěchem 1,03. Od čtvrtého ročníku pracuje při studiu jako sanitář na centrálních operačních sálech FN na Lochotíně.

 

Stipendium primátora města Plzně získali:

Ing. Vojtěch Bartička / Fakulta aplikovaných věd (FAV)
doktorský studijní program Informatika a výpočetní technika

Vojtěch Bartička vytvořil vynikající kvalifikační práci, která zkoumá atribuční metody aplikovatelné na Transformer modely pomocí datových sad SST a CTDC. Práce je rozšířením výsledku publikovaného již na mezinárodní recenzované konferenci, přičemž je doplněna datovou sadou.

 

Dorota Franková / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)
bakalářský studijní program Audiovize

Dorota Franková se ve své tvorbě věnuje palčivým společenským otázkám současnosti. Mezi její typická témata patří mezigenerační problematika, vztah k seniorům, ke stáří obecně a ke smrti. Pozornost věnuje genderové problematice, identitě a pozici menšin v mainstreamu. Disponuje přesvědčivým výtvarným jazykem, kterému nechybí exprese ani empatie, často doprovázené hravým experimentem. Její projekty se vyznačují velkou mírou komplexity a zároveň si udržují vizuální atraktivitu. 

 

Ing. Markéta Solarová / Fakulta ekonomická (FEK)
navazující magisterský studijní program Ekonomická a regionální geografie

Studentka byla oceněna za výzkum a zpracování kvalitní diplomové práce na téma „Teplotní komfort na území Borských polích“.

 

Ing. Radek Klesa / Fakulta elektrotechnická (FEL)
doktorský studijní program Elektrotechnika a informační technologie

Radek Klesa se zapojuje do projektů katedry elektrotechniky a počítačového modelování, zejména do řešení projektu Indukční průtokoměr pro sycené nápoje. Prezentuje se výbornými výsledky, podílí se na letní škole pro žáky základních a středních škol JuniorFEL a aktivně se zapojuje do organizace mezinárodní konference ESCO a dalších akcí katedry.

 

Mgr. Nataliya-Mariya Mochernak / Fakulta filozofická (FF)
doktorský studijní program Mezinárodní vztahy

Studentka se aktivně podílela na organizaci asistence osobám prchajícím před konfliktem na Ukrajině, řešení uprchlictví v Plzni se věnuje dlouhodobě.

 

Bc. Daniel Papež / Fakulta pedagogická (FPE)
navazující magisterský studijní program Učitelství Aj pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ

Daniel Papež dosahuje nadprůměrných studijních výsledků a aktivně se zapojuje do vědecko-výzkumných aktivit oddělení geověd. V akad. roce 2022/23 se umístil na druhém místě Studentské vědecké a odborné činnosti Fakulty pedagogické ZČU. Na zahraniční mezinárodní vědecké konferenci prezentoval výsledky svého výzkumu o zalednění Šumavy, účastnil se soutěže o nejlepší kvalifikační práci České asociace geomorfologů a na mezinárodní stáži v Rumunsku se s odborným týmem věnoval výzkumu svahových deformací Karpat. Na poměry FPE zcela mimořádně shrnul výsledky svého výzkumu do odborného článku, u kterého nyní probíhá recenzní řízení v mezinárodním periodiku indexovaném v prestižní databázi Web of Science. Všemi těmito aktivitami student reprezentuje ZČU a město Plzeň na české i mezinárodní scéně.

 

Anna Vitáková / Fakulta právnická (FPR)
magisterský studijní program Právo a právní věda

Anna Vitáková se prezentuje výbornými výsledky po celou dobu studia a svým aktivním přístupem výrazně přispívá k vytváření dobrého jména Fakulty právnické ZČU. Aktivně se podílí na akademické samosprávě univerzity i fakulty a je aktivní členkou disciplinární komise fakulty.

 

Ing. Jindřich Sýkora / Fakulta strojní (FST)
doktorský studijní program Teorie a stavba strojů

Jindřich Sýkora je spoluautorem inovativního řezného nástroje ECHO se specifickým vnitřním chlazením, který byl oceněn Zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2022. Na systém jsou uděleny dva patenty, u nichž je hlavním autorem. Nástroj je již nasazen v průmyslové praxi, a je tedy úspěšný nejen po stránce technické, ale i z hlediska komerčního.

 

David Šteif / Fakulta zdravotnických studií (FZS)
bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství

David Šteif dlouhodobě působí jako dobrovolník v oblasti skautingu, kde zastává pozici oddílového vedoucího. Celoročně se věnuje práci s dětmi a mládeží, přičemž v průběhu roku do programu začleňuje edukační aktivity, jako je například pravidelná výuka první pomoci či nácvik kardiopulmonální resuscitace. Student se také účastní řady kulturních a sportovních akcí, během nichž zajišťuje v rámci spolupráce se složkami IZS zdravotnický dozor nebo prezentuje činnost FZS. Dále spolupracuje při výuce první pomoci a dalších edukativních a preventivních činnostech FZS na středních a základních školách, a to jak formou přednášek, tak v podobě ukázek první pomoci při modelových situacích.

 

Petra Hauerová / Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
magisterský studijní program Zubní lékařství

Studentka je navržena za vynikající studijní výsledky se studijním prospěchem 1,03. Vedle studia je aktivní plavkyní. Na Českých akademických hrách 2022 získala 3. místo v kategorii 50 m motýlek, 4. místo v polohovém závodu na 200 m a 5. místo v závodu na 50 m znak. Lékařskou fakultu reprezentovala také na Akademickém mistrovství ČR.


   

Galerie


Nepřítomné představitele města Plzně zastoupil při předávání stipendií prorektor ZČU Jan Váně

Rektor ZČU Miroslav Lávička

Slavnostní předávání mimořádných stipendií se každoročně koná v Malém sále Měšťanské besedy

Stipendia Plzeňského kraje předal náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc

Stipendium rektora převzalo z rukou Miroslava Lávičky dvacet studujících

Mimořádná stipendia letos převzalo čtyřicet studentů a studentek ZČU a LF v Plzni UK

Celouniverzitní

Šárka Stará

24. 10. 2023