Estetická konference řešila možné vztahy mezi performativitou, narativitou a deskriptivitou

Konference Spolupráce Univerzita

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU v Plzni, Společnost pro estetiku AV ČR a Slovenská asociácia pre estetiku uspořádaly v Plzni ve dnech 25. a 26. října slovensko-českou estetickou konferenci.

Konference zvaná Pernadeska si dala za ambiciózní cíl prozkoumat charakter a vztah tří významných dimenzí zkušenosti s uměleckými díly, případně i jejich význam v mimoumělecké estetické zkušenosti: narativity jakožto artikulace příběhu, performativity jakožto tvorby situace či realizace postupu a myšlenky a deskriptivity jakožto zachycení vlastností předmětu či prostředí.

Cyklus estetických konferencí pořádají vybraná česká a slovenská akademická pracoviště společně s oběma odbornými společnostmi od roku 2016. Letošní ročník je svým rozsahem určitě jeden z nejsilnějších, už jen z toho hlediska, že jej pořádáme na třech místech, tedy ve dvou přednáškových místnostech na Fakultě filozofické a v Galerii Evropského domu Studijní a vědecké knihovny v Plzni. To nám umožnilo nabídnout účastníkům konference velmi pestrý program, ale možnost poznat jedinečnou atmosféru Plzně,“ říká odborný garant konference Miloš Ševčík z katedry filozofie Fakulty filozofické.

Akce a všech s ní spojených aktivit se ve čtyřech dnech zúčastnilo okolo 180 lidí. V průběhu jednání konference vystoupila řada předních odborníků, zvané přednášky pronesli estetik a filozof z Univerzity Karlovy prof. Vlastimil Zuska, slovenský estetik a filozof prof. Peter Michalovič z Univerzity Komenského v Bratislavě a filozofka doc. Alice Koubová z Filosofického ústavu AV ČR. Kromě dvou pestrých konferenčních dnů ve třech budovách bylo možné zúčastnit se dalších doplňkových aktivit – prohlídky Loosových interiérů a vernisáže výstavy obrazů akademického malíře Miloše Ševčíka st. v Galerii Evropského domu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Tato výstava je veřejnosti zdarma přístupná až do 24. listopadu. 

Galerie


foto Milan Říský

Alice Koubová

Zástupci pořádajících společností

děkan FF David Šanc

foto Milan Říský

foto Milan Říský

Fakulta filozofická

Naďa Hlaváčková

26. 10. 2023