Měšťanská beseda hostila imatrikulaci studujících 1. ročníků Fakulty právnické

Studium Studující Univerzita

Ve středu 1. listopadu se konala slavnostní imatrikulace studentek a studentů prvních ročníků Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, jejíž součástí bylo i ceremoniální přijetí slavnostního slibu.

Děkan Stanislav Balík k imatrikulovaným přednesl slavnostní projev, kterým je uvítal v akademické a právnické obci. Zdůraznil roli právnického stavu, k němuž se tímto aktem připojili, při ochraně demokracie, právního státu, lidských a občanských práv. "Inter arma silent Musae," řekl děkan Balík a dodal, že právo je jediným uměním, které by ve válečných časech nemělo mlčet.

Děkan rovněž zdůraznil odpovědnost právníků, i těch studujících, nejen ve vztahu ke své budoucí profesi, ale též k celé společnosti. Připomněl, že právnická profese je tradičně označována jako noblesní povolání. "Gaudeate igitur iuvenes dum estis," poradil imatrikulovaným, zdůraznil však, že při radování je nutno zachovat důstojnost budoucí profese. Slavnostní shromáždění po představení studujících ukončila tradičně právě studentská hymna Gaudeamus igitur. 

Studentkám a studentům prvních ročníků přejeme při studiu hodně úspěchů.

Galerie


Fakulta právnická

Petra Hrubá Smržová, Stanislav Balík

03. 11. 2023