5. ročník veletrhu Kariéra ve zdravotnictví zaplnil FZS

Absolventi Studující Veřejnost

Inspirovat a vzdělávat studující zdravotnických oborů bylo posláním veletrhu, který zaštiťuje Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Ve středu 1. listopadu se uskutečnil 5. ročník veletrhu Kariéra ve zdravotnictví, a to přímo na půdě Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Studující vysokých a vyšších odborných škol zdravotnických oborů, absolventi a studující středních zdravotnických škol se od 9 hod do 15 hod mohli setkávat se zástupci zdravotnických zařízení a s osobnostmi českého zdravotnictví, díky kterému mohli získat informace nejen o možnostech profesní kariéry, ale také o příležitostech k osobnímu růstu a k dalšímu vzdělávání ve zdravotnictví.

V rámci programu veletrhu se prezentoval AKESO holding jako jeden z předních poskytovatelů zdravotní péče v ČR, síť zdravotnických zařízení skupiny Privamed a síť zdravotnických zařízení společnosti Penta Hospitals. Součástí byla i prezentace Tomáše Šebka, českého chirurga a účastníka misí Lékaři bez hranic, který studujícím představil téma Důležitost středního personálu.

Veletrh zaplnil chodby fakulty čilým ruchem, přivedl mnoho partnerů a skvělých hostů. „Jsme vděční, že 5. ročník veletrhu Kariéra ve Zdravotnictví na FZS ZČU navštívilo téměř 500 studujících, kteří měli možnost oslovit desítky vystavovatelů z různých krajů České republiky. Téměř 90 studujících si přišlo vyslechnout přednášku známého lékaře Tomáše Šebka. Velké díky si zaslouží partneři veletrhu, jimiž byli Penta Hospitals, IKEM a generální partner Privamed,“ uvedl za organizační tým veletrhu Aiman Al Masani. 

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

07. 11. 2023