Hyperstereoskopické zachycení časoprostoru

24 November

24. listopadu, 08:30

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň, místnost 213i

Přednáška Studující Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni zve studující fotografie i odbornou veřejnost na workshop Hyperstereoskopické zachycení časoprostoru: Fotografie jako médium, přesahující limity lidského vnímání doktoranda Martina Dokoupila.

Určeno pro: studující v ateliéru Fotografie na FDULS a odbornou veřejnost
Kontakt: Ing. Michaela Pfeiferová, mpfeife@fdu.zcu.cz, 735 715 925

Předmětem workshopu je prezentace realizovaných hyperstereo záznamů. Na těchto záznamech budou účastnice a účastníci testovat vlastní limity vnímání rozšířené prostorovosti a anonymně bude zaznamenávána jejich citlivost při extremizaci oddálení zdrojů vnímání a paralaxy. Všichni budou moci vytvořit vlastní hyperstereo fotografii či video.

Program
8:30 – 9:00 | registrace
9:00 – 9:30 | úvodní slovo a prezentace hlavních a dílčích výsledků výzkumu
9:30 – 10:00 | praktická část workshopu 1 - testování citlivosti účastníků na pořízené záznamy
10:00 – 10.15 | coffee break
10:15 – 12:00 | praktická část workshopu 2 - tvorba hyperstereo fotografií a úpravy pro stereo vizualizaci
12:00 – 12:30 | prezentace prací formou virtuální výstavy

V případě zájmu o účast se prosím registrujte na e-mailu mpfeife@fdu.zcu.cz do 21. 11. 2023. Kapacita míst je omezena. Workshop je pořádán v rámci projektu Vnímání časoprostoru pomocí nových technologií a je financovaného z prostředků Vnitřní studentské soutěže 2023.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

24. 11. 2023, 08:30


20  -  23 February - March

Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20. 02. 2024, 10:00

23  -  25 January

PVA EXPO, Praha


Celouniverzitní

23. 01. 2024, 09:00

24 January

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC408


Fakulta právnická

24. 01. 2024, 10:00

24 April

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

24. 04. 2024, 17:00