Proběhl 15. ročník Konference studentských odborných prezentací

Konference Spolupráce Studující

Soutěže Ústavu jazykové přípravy ZČU se letos zúčastnilo přes osmdesát studentek a studentů.

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni pořádal 14. listopadu už 15. ročník Konference odborných studentských prezentací v cizích jazycích, opět ve spolupráci se středními školami z Plzně a Plzeňského kraje.

Této soutěže se letos zúčastnilo přes osmdesát studentek a studentů, většina z osmi gymnázií (Gymnázium Františka Křižíka Plzeň, Gymnázium Luďka Pika Plzeň, Církevní gymnázium Plzeň, Masarykovo gymnázium Plzeň, Sportovní gymnázium Plzeň, Gymnázium a SOŠ Plasy, Gymnázium Blovice, Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy) a dalších středních škol (SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň, VOŠ a SPŠE Plzeň, Hotelová škola Plzeň, SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň a SPŠ Klatovy). Akce se zúčastnili rovněž studující šesti fakult ZČU.

Podmínkou účasti na konferenci bylo přednést prezentaci v cizím jazyce na téma související se studovaným oborem. Účastnice i účastníci museli též krátce diskutovat s porotou. Přihlášení mezi sebou letos porovnali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, češtině pro cizince a ruštině, někteří prezentovali ve dvou cizích jazycích.

Studentské prezentace a následné diskuze hodnotili porotci, mezi nimiž byli kromě vyučujících UJP také zástupci partnerských a sponzorských subjektů - Velvyslanectví Španělska, Velvyslanectví Peruánské republiky, Velvyslanectví Mexika a Velvyslanectví Chile, Velvyslanectví Dominikánské republiky, Akkodis CZ s.r.o., Bagmaster s.r.o. a Konplan s.r.o. Zástupci firem v úvodu konference ocenili zájem studujících o studium cizích jazyků.

Při závěrečném hodnocení prezentací obdrželi studentky a studenti, kteří se umístili na předních místech, hodnotné věcné a finanční ceny. Jejich účast podpořila finanční odměna, kterou UJP získal z fondu rektora ZČU.

Všem děkujeme za přípravu zajímavých a velmi kvalitně přednesených prezentací. Těšíme se na účast v příštím 16. ročníku.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Eva Adamcová a Eva Kahounová, koordinátorky konference

20. 11. 2023