Jindřich Musil z FAV byl oceněn za přínos v oblasti plazmového povrchového inženýrství

Konference Úspěchy Věda

Vysoce respektovaný odborník a dlouholetý člen katedry fyziky získal cenu na konferenci v Jižní Koreji.

Na 13. ročníku prestižní mezinárodní konference věnované plazmovým technologiím a jejich aplikacím (13th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering), kterou od 5. do 8. listopadu hostil jihokorejský Pusan, obdržel ocenění plzeňský vědec prof. Jindřich Musil, který ještě donedávna aktivně působil na katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd (FAV) ZČU. Profesor Musil byl oceněn za mimořádný přínos a vynikající výsledky v oblasti výbojového plazmatu a jeho aplikací v povrchovém inženýrství.

Z ocenění prof. Musila mám upřímnou radost mimo jiné proto, že jako jeho bývalý doktorand jsem měl možnost se úzce podílet na výzkumu, jehož výsledky byly a nadále jsou oceňovány na mezinárodní úrovni. Zároveň pak pevně věřím, že se nám takto vysoko nastavenou laťku podaří udržet i nadále,“ říká vedoucí katedry fyziky Pavel Baroch.

Uznávaný odborník v oblasti fyziky plazmatu, elektromagnetického pole, radarového inženýrství nebo termojaderné fúze je rovněž držitelem státní ceny za vývoj technologie pro tvorbu tenkých vrstev. V minulosti obdržel také tři ceny za fyziku od Československé akademie věd nebo Bunshahovu cenu za významný přínos v rozvoji pokročilých nanokompozitních materiálů od Americké vakuové společnosti. V posledních letech se výzkum profesora Musila na katedře fyziky zaměřoval především na vysokorychlostní reaktivní magnetronové naprašování tenkovrstvých materiálů a na výzkum nových pokročilých nanokompozitních materiálů s unikátními vlastnostmi. Stál za vývojem nové generace nanokompozitních povlaků, které se vyznačují vysokou tvrdostí, houževnatostí, ale zároveň i vysokou elasticitou a odolností proti vzniku trhlin.

 Nebyl to ale jediný úspěch této konference, neboť tato významná akce potvrdila rostoucí mezinárodní prestiž řešitelského týmu z katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd. Kromě výše zmíněného významného ocenění prof. Musila byly součástí programu i dvě vyžádané přednášky prof. Jaroslava Vlčka a prof. Petra Zemana z katedry fyziky, obě byly zařazeny do sekce funkčních tenkovrstvých materiálů a velmi dobře přijaty účastníky konference. Prof. Vlček zároveň převzal na slavnostním večeru cenu za prof. Musila, který se akce nemohl osobně zúčastnit,“ doplňuje Pavel Baroch.

Galerie


Prof. Jindřich Musil (uprostřed) se zástupci katedry fyziky FAV: prof. Petrem Zemanem (vlevo) a doc. Pavlem Barochem.

Fakulta aplikovaných věd

Martina Batková

28. 11. 2023