FZS přivítala kolegyně z partnerské Katolícké univerzity v Ružomberku

International Přednáška Studující

Mariana Magerčiaková a Katarína Zrubáková přednášely studujícím Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni na téma zdravotní gramotnosti.

Ve dnech 20.23. listopadu navštívily Fakultu zdravotnických studií ZČU Mariana Magerčiaková a Katarína Zrubáková z partnerské Katolícké univerzitě v Ružomberku, s níž FZS dlouhodobě spolupracuje v rámci studentských a akademických mobilit. 

Obě doktorky do Plzně přivedla pedagogická činnost, přednášely studujícím 1. ročníku studijního programu Radiologická asistence. Konkrétně si připravily příspěvky na téma zdravotní gramotnosti a jejího významu pro komunikaci s pacienty a péči o ně. Téma  je neustále aktuální, neboť každý občan by měl být schopný najít informace o zdraví a zdravotní péči, pochopit je a používat ve prospěch vlastního zdravotního stavu. Jedná se o porozumění informacím souvisejícím například se znalostmi příznaků běžných onemocnění nebo se znalostí zdravotního životního stylu, o porozumění příbalovým letákům léků či orientaci v systému poskytování zdravotní péče. Z těchto důvodů přispívá zdravotní gramotnost k prevenci nemocí a prodloužení délky života. Představuje jeden ze základních úkolů systému péče o zdraví každého občana.

Součástí návštěvy byla i prohlídka Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, jejíž vrchní sestra seznámila slovenské kolegyně s chodem a prostorami kliniky, aby mohly porovnat český a slovenský systém zajišťování zdravotní chirurgické péče.

Vážíme si spolupráce s Katolíckou univerzitou v Ružomberku!

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

30. 11. 2023