SDG Transformation SPACE představil výsledky na závěrečné konferenci Deutsche Bundesumweltstiftung

International Konference Spolupráce

Projekt probíhal od července 2021 do června 2023 a spojil Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni a partnerskou OTH Amberg-Weiden.

Ve dnech 24. a 25. ledna se v Centru environmentální komunikace Deutsche Bundesumweltstiftung (DBU) v Osnabrücku konala akce Transformační vzdělávání pro udržitelný rozvoj - formování změny.

Akce v DBU, tedy v Německé spolkové nadaci pro životní prostředí, uzavírá projektový klastr Velká transformace - dilemata udržitelnosti a zvládání nejistot. Konference sloužila nejen k prezentaci výsledků, ale také k pohledu do budoucnosti: společně s účastníky byly diskutovány náměty na novou výzvu k předkládání návrhů v oblasti transformačního vzdělávání.

První den zahájili úvodním slovem generální tajemník DBU Alexander Bonde a státní tajemník Jens Brandenburg, vedoucího Národní platformy pro vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje v Berlíně. Následovaly dva hlavní projevy, po nich představení všech 15 projektů financovaných v rámci výše uvedené výzvy. Konferenci navštívilo více než 150 účastníků.

Projekt SDG Transformation SPACE probíhal od července 2021 do června 2023 a spojil Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni a partnerskou OTH Amberg-Weiden. Projekt Fakulty ekonomické byl jedním z 15 celostátních projektů financovaných Německou spolkovou nadací pro životní prostředí DBU.

Po krátkém představení cílů a výsledků následovala otevřená diskuze ve foyer, kde byly vystaveny postery všech 15 realizovaných projektů. Aplikace nové didaktické metody Open Space, mezinárodní cílové skupiny a výsledky celkem čtyř v projektu realizovaných přeshraničních semestrálních kurzů získaly velkou pozornost. Při diskuzi nad výsledky projektu se podařilo navázat nové kontakty pro možnou budoucí spolupráci. Projekt se nyní nachází ve fází Follow-Up, kdy doufáme, že vzbudil zájem více než 100 mladých lidí z obou stran hranice, kteří se nyní zabývají dilematy udržitelnosti v rámci svých bakalářských či diplomových prací nebo v dalších projektech.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se našeho projektu zúčastnili a podpořili ho.Galerie


Fakulta ekonomická

Dita Hommerová

08. 02. 2024