Zástupci FZS se zúčastnili konference Bez sester to nejde – největší problémy a hledání řešení

Konference Studium Zaměstnanci

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konala akce se zaměřením na nelékařský zdravotnický sektor.

V úterý 30. ledna se zástupci Fakulty zdravotnických studií ZČU Jiří Frei a Stanislava Reichertová, další vyučující, sestry z praxe i zástupci Fakultní nemocnice Plzeň zúčastnili významné konference Bez sester to nejde – největší problémy a hledání řešení. Hostila ji Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v Praze, pořádaly ji poslankyně Ivana Mádlová a Věra Adámková.

Akce definovala některé hlavní problémy současné praxe i vzdělávání nelékařů a hledala vhodná východiska. Vzhledem k zásadnímu nedostatku všeobecných sester a riziku jeho dalšího prohlubování v blízké budoucnosti byla vyzdvižena významná role a důležitost vysokých škol, které se na výuce zejména všeobecných sester a dalších nelékařů zásadně podílejí. Vznikla některá doporučení pro řešení současné situace a směřování nejenom sesterské profese.

O významnosti konference svědčila i účast ministra zdravotnictví Vladimíra Válka a některých dalších poslanců, politických zástupců Vlády, rektorů, akademiků, zástupců Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a dalších osobností z jednotlivých zdravotnických a vzdělávacích institucí, nejenom za oblast ošetřovatelství.

Všichni věříme, že podobné akce, kterých máme tu čest se účastnit i my, přinesou mnoho pozitiv do současného zdravotnického systému, a tudíž i pro naše studentky a studenty.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

08. 02. 2024