FZS rozšířila spolupráci s házenkářským klubem DHC Plzeň

Spolupráce Studující Zaměstnanci

Spolupráce Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a DHC Plzeň se rozšíří například o oblasti školení první pomoci, workshopy, zdravotní zabezpečení při turnajích aj.

Na začátku února se na Fakultě zdravotnických studií v Plzni jednalo o rozšíření úspěšné spolupráce s házenkářským klubem DHC Plzeň, kterému odborné asistentky FZS zajišťují dlouhodobě zdravotní dozor při utkáních MOL ligy, nejvyšší soutěže českých a slovenských házenkářek.

Místopředsedkyně klubu Jaroslava Šmrhová a děkan fakulty Jan Beránek při setkání vymezili další možné oblasti spolupráce,  konkrétně školení první pomoci nebo workshopy se zaměřením na zdravou výživu, prevence zranění, tejpování, seznámení se simulačním centrem FZS v rámci příměstského tábora DHC a zdravotní zabezpečení při velkých turnajích dětí a mládeže pořádaných DHC.

Fakulta recipročně získá zdroj dat pro výzkumnou činnost ze vzorku dívčí a ženské sportující populace a další potencionální uchazečky o studium na FZS.

Těšíme se na další spolupráci s klubem DHC Plzeň!

Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

14. 02. 2024