Konference Strojírenská Technologie Plzeň už podeváté spojila akademickou sféru a průmysl

Konference Spolupráce Věda

Fakulta strojní uspořádala konferenci strojírenské technologie, která představila novinky v oblasti obrábění a aditivní technologie a propojila akademickou a průmyslovou sféru.

Od 7. do 9. února se konal devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská Technologie Plzeň 2024, kterou již tradičně pořádá Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s průmyslovými partnery. Důležitou událost v oblasti strojírenství hostil hotel Vienna House Easy by Wyndham Pilsen, akce propojila akademickou sféru s průmyslem a letos přilákala více než 180 účastníků z celého světa.

Podle hlavního organizátora Miroslava Zetka bylo cílem konference posílit spolupráci mezi akademickou obcí a průmyslem a nabídnout účastníkům nové poznatky a inspiraci pro jejich další práci: „Konference zahrnovala 12 témat, která reflektovala aktuální vývoj v oboru. Mezi nimi se objevily i novinky v aditivních technologiích, které v současné době považuji za jedny z nejdůležitějších.“

První den konference nabídl vyzvané přednášky českých i zahraničních účastníků a průmyslových partnerů, kteří představili nejnovější trendy a inovace v oblasti strojírenství. Paralelně proběhla také sekce pro studující doktorského studia, kteří měli možnost prezentovat své výsledky výzkumu. Bohatý program zahrnoval také možnost návštěvy pivovaru Plzeňský Prazdroj, společenský večer a prohlídku pracovišť a výzkumného centra RTI Fakulty strojní ZČU.

Konference Strojírenská Technologie Plzeň 2024 se dlouhodobě těší velkému zájmu a stala se událostí, jež pravidelně přiláká odborníky z různých zemí a přispívá k rozvoji oboru strojírenství. „Devátý ročník opět potvrdil svoji důležitost platformy pro výměnu znalostí a zkušeností mezi akademickou sférou a průmyslem,“ zhodnotil Miroslav Zetek.

Galerie


Fakulta strojní

Kateřina Kašová

13. 02. 2024