Na Západočeské univerzitě přednášel Evžen Tošenovský

Poslanec Evropského parlamentu zavítal v pondělí 24. září do prostor RICE - Regionálního inovačního centra elektrotechniky.

Prohlédl si zde halovou zkušebnu vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, kde je možné testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4MW. Mezi její unikátní vybavení patří například rozvaděče ABB UNIGEAR Digital či vysokonapěťové měniče od společnosti General Electric.

Poté Evžen Tošenovský vystoupil před studenty a zaměstnanci elektrotechnické fakulty s přednáškou zaměřenou na současné trendy evropské politiky v energetice.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

24.10.16


Na Fakultě pedagogické se uskuteční přednáška docenta Janíka o pedagogické profesionalitě


Fakulta pedagogická

11

03.05.18


Na závěrečném koncertě akademického roku zazpívaly české a bavorské sbory


Celouniverzitní

127

11.05.18


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

205

15.05.18