Na Západočeské univerzitě přednášel Evžen Tošenovský

Poslanec Evropského parlamentu zavítal v pondělí 24. září do prostor RICE - Regionálního inovačního centra elektrotechniky.

Prohlédl si zde halovou zkušebnu vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, kde je možné testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4MW. Mezi její unikátní vybavení patří například rozvaděče ABB UNIGEAR Digital či vysokonapěťové měniče od společnosti General Electric.

Poté Evžen Tošenovský vystoupil před studenty a zaměstnanci elektrotechnické fakulty s přednáškou zaměřenou na současné trendy evropské politiky v energetice.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

24.10.16


Výzkumníci z fakulty aplikovaných věd pomáhají vyvíjet 3D modely pro výuku mediků


Fakulta aplikovaných věd

133

23.05.17


Výzkumný tým FEL – RICE získal mezinárodní ocenění


Fakulta elektrotechnická

28

24.05.17


Sarah Leupen z univerzity v Baltimoru povede svůj poslední seminář na ZČU


Ústav jazykové přípravy

18

23.05.17