Na Západočeské univerzitě přednášel Evžen Tošenovský

Poslanec Evropského parlamentu zavítal v pondělí 24. září do prostor RICE - Regionálního inovačního centra elektrotechniky.

Prohlédl si zde halovou zkušebnu vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, kde je možné testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4MW. Mezi její unikátní vybavení patří například rozvaděče ABB UNIGEAR Digital či vysokonapěťové měniče od společnosti General Electric.

Poté Evžen Tošenovský vystoupil před studenty a zaměstnanci elektrotechnické fakulty s přednáškou zaměřenou na současné trendy evropské politiky v energetice.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

24.10.16


Němečtí studenti se učili na ZČU češtinu


Fakulta ekonomická

142

12.03.18


Fakulta strojní posiluje spolupráci se středními školami


Fakulta strojní

351

09.03.18


František Koreš bude přednášet o sebeprezentaci české nižší šlechty v 16. a 17. století


Fakulta pedagogická

29

13.03.18