Projekt Point of View proměnil Sutnarku v živou laboratoř grafického designu a fotografie

International Seminář Studující

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara se mezi 19. a 23. únorem proměnila v živou laboratoř grafického designu a fotografie. Projekt Point of View, soubor vzdělávacích aktivit řízených experty z Bauhaus-Universität Weimar, nabídl studujícím nové přístupy a techniky i cenné mezinárodní kontakty.

Na Point of View je možné nahlížet jako na soubor vzdělávacích aktivit, během nichž zahraniční experti seznamují studenty inovativní pedagogickou formou s novými, netradičními přístupy v grafickém designu a fotografii.

Cílem projektu bylo primárně předání zkušeností, z nichž budou studentky a studenti dlouhodobě čerpat při dalším vzdělávání, v návazných výzkumných projektech, ve vlastní tvorbě i v profesní kariéře, a zároveň poskytnutí cenných mezinárodních kontaktů a vazeb na oborové profesionály a instituce.

Celá akce proběhla ve spolupráci s německou univerzitou Bauhaus-Universität Weimar, specializující se na umělecké a technické obory. Studující se pod vedením lektorů a lektorek Adriana Palka, Masihne Rasuli, Pio Rahnera a Marcela Saidova ponořili do intenzivního programu, který zahrnoval dva paralelní cykly přednášek a workshopů.

Tento unikátní formát umožnil sdílet know-how a získat bezprostřední zpětnou vazbu od odborníků na poli grafického designu a fotografie.

„Byl to skvělý projekt, který mi osobně hodně dal. Práce, které zde vznikly, považuji za velmi kvalitní a jsem s tímto workshopem velmi spokojená. Lektoři byli velmi milí a vstřícní, ale musím také vyzdvihnout skvělý přístup a pomoc lidí z naší fakulty, kteří se neuvěřitelně snažili,“ hodnotí nabitý týden jedna z účastnic.

Projekt vyvrcholil výstavou studentských prací v Galerii Inkubátor v přízemí fakultní budovy. Výstavu je možné si prohlédnout až do 22. března.

Point of View však nebyl jen jednorázovou akcí, ale základem pro budoucí spolupráci mezi Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a Bauhaus-Universität Weimar. Navázané partnerství trvá i nadále a v budoucnu bude rozšiřovat možnosti pro studenty obou institucí.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

01. 03. 2024