ZČU a vědecká diplomacie. Rektor hovořil k velvyslancům na ministerstvu zahraničí

EUPeace International Věda

Představitelé Ministerstva zahraničních věcí ČR seznámili 28. února diplomaty s nabídkou a kapacitami českých výzkumných institucí.

Rektor Západočeské univerzity Miroslav Lávička hovořil ve středu 28. února na setkání Ministerstva zahraničních věcí, které vůbec poprvé představilo zahraničním diplomatům vědeckou diplomacii jako jednu ze svých priorit.

Setkání se zúčastnila téměř stovka velvyslanců a zástupců diplomatických misí.

Rektor ZČU reprezentoval české univerzity a špičková výzkumná centra spolu s vedoucím Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií CATRIN-RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci Michalem Otyepkou.

Miroslav Lávička vyzdvihl například zapojení ZČU do aliance evropských univerzit EUPeace, jejímž cílem je zlepšit kvalitu a konkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. „Že jsme součástí této aliance, rovněž podporované Evropskou unií, je důkazem úspěšné, naplněné vědecké diplomacie. Nicméně nechceme jen stát na místě a nevěříme, že toto je vše, co lze udělat. Proto na naší univerzitě aktuálně rozvíjíme a zdůrazňujeme nové trendy a zaměřujeme se na nové výzvy, jakými jsou kvantové technologie, polovodičové a mikročipové technologie, moderní energetika, umělá inteligence a s tím související ekonomické, legislativní a sociální aspekty,“ uvedl rektor.

Více informací čtěte v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

29. 02. 2024