Bezpečnost, náborová kampaň a výstavba v okolí kampusu. Vedení ZČU představuje plány na další rok

Tisková zpráva Univerzita

Jednou z hlavních priorit na čtyřleté funkční období je zvýšit počty studujících na jednotlivých fakultách – zejména pak v technických oborech. Tomu má napomoci i v březnu zahájená kampaň. Vedení ale musí řešit také bezpečnost nebo rozvoj univerzity.

Vedení Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v čele s rektorem Miroslavem Lávičkou má za sebou první rok ve funkci. Jednou z hlavních priorit na čtyřleté funkční období je zvýšit počty studujících na jednotlivých fakultách – zejména pak v technických oborech. Tomu má napomoci i v březnu zahájená kampaň. Vedení ale musí řešit také bezpečnost nebo rozvoj univerzity.

Na začátku března spustila ZČU náborovou kampaň pro uchazečky a uchazeče o studium „ZČU – magnet na mozky“. Smyslem je přilákat ke studiu nadané mladé lidi ze západu Čech. „Kampaní cílíme nejen na studentky a studenty v Plzeňském kraji, ale i ve všech krajích sousedících s Plzeňským. Kampaň je zejména na sociálních sítích, ve veřejném prostoru pak v Chebu a Karlových Varech. Vnímáme, že je potřeba se zaměřit aktivněji právě na Karlovarský region, který zatím vlastní vysokou školu nemá a odkud často studenti dojíždějí i k nám do Plzně,“ říká prorektor pro vnější vztahy a komunikaci Jan Váně. Na Karlovarský kraj cílí reklama i proto, že v Chebu už ZČU působí.

Jedním z témat, které nové vedení ZČU řešilo hned v prvním roce svého mandátu, byla bezpečnost. Že je toto téma stále aktuální, dokazuje i anonymní výhružný e-mail, který 11. 3. 2024 dorazil na šest českých univerzit včetně ZČU. Policie už od prosincového útoku na FF UK mapuje jednotlivá pracoviště ZČU. „Několik týdnů máme v areálu kampusu na Borech nainstalované detektory střelby a výkřiků, jejich montáž však byla schválená už před zmíněnou tragickou událostí. Momentálně spolu s bezpečnostním konzultantem zvažujeme, zda by mělo význam umístit detektory i dovnitř některých budov,“ řekl rektor ZČU Miroslav Lávička.

K budování pocitu bezpečí a důvěry na univerzitě pak přispívá i v lednu ustavená pozice Ombudsmana ZČU. S podněty z oblasti sociálního bezpečí se na něj mohou obracet studující i zaměstnaní.

Aktuálním tématem je také rozvoj infrastruktury ZČU, například zahájená rekonstrukce budovy Fakulty pedagogické. Univerzity se pak v neposlední řadě týkají i stavby, které plánuje město Plzeň v bezprostřední blízkosti kampusu na Borech. Na sousedních pozemcích Fakulty aplikovaných věd se připravuje stavba plaveckého bazénu a multifunkční sportovní haly, která vyvolává otázky vědců, zda stavební ruch a zvýšená dopravní zátěž neovlivní citlivé přístroje v laboratořích, a tím neznehodnotí probíhající i budoucí výzkum. „Jsme připraveni jednat s městem o tom, jak by se mělo rozvíjet okolí kampusu, aby nebyl narušen špičkový výzkum, který v laboratořích probíhá a z jehož renomé těží prokazatelně město i kraj,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička.

Na vliv otřesů na fakultu upozorňovala ZČU už při prodlužování tramvajové trati do kampusu. Zástupci města Plzně i ZČU ale nakonec nalezli kompromisní variantu, která zachovala jak funkční výzkumné aktivity, tak dokončení trati. „Nutno zdůraznit, že nebráníme stavbě městského bazénu ani sportovní haly, chceme pouze záruku, že neohrozí naše projekty. Věřím, že se s městem dohodneme k oboustranné spokojenosti,“ dodává rektor Miroslav Lávička. ZČU bude žádat o studii hlučnosti, která by měla prokázat, jaký vliv bude mít nejen stavební ruch, ale i samotné fungování bazénu a haly v bezprostřední blízkosti Fakulty aplikovaných věd.

Jako důležité vnímá vedení ZČU i to, že po několikaměsíčním vyjednávání mezi univerzitou, vedením Plzeňského kraje a Škodou Transportation došlo k dohodě o budoucím fungování Techmania Science Center (TSC). Západočeská univerzita v Plzni se nově stane hlavním strategickým partnerem TSC. Na pozici zakládajícího člena ji vystřídá Plzeňský kraj. „Univerzita se bude nadále podílet na vzdělávacích programech, které v Techmánii popularizují vědu, zůstáváme tam v roli odborného dohledu,“ doplnil rektor Miroslav Lávička. 

Galerie


Celouniverzitní

Andrea Čandová

12. 03. 2024