Fakulta filozofická hostila mezinárodní konferenci z cyklu Colloquia Russica

Sedmý ročník konference určené zejména pro historiky, archeology, kulturology či etnology, kteří se zabývají dějinami východních Slovanů, se konal  23. – 26. listopadu v Plzni a nesl podtitul „Rus a svět kočovníků“.