Akademie Ostbayern-Böhmen představila bavorské veřejnosti spolupráci se ZČU

Fakulta strojní, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a ekonomická fakulta se zapojily do spolupráce s bavorskou OTH Amberg-Weiden. Cílem vzájemného partnerství je vytvoření interdisciplinárních sítí se zahraničními partnery a posílení integrace česko-bavorského pohraničí.

Původní úspěšná spolupráce fakulty strojní s bavorskou OTH Amberg-Weiden se rozšířila během Dnů vědy a techniky 2016, na kterých prorektor ZČU Vladimír Duchek a předseda představenstva Akademie Ostbayern-Böhmen Peter Deml, podepsali další partnerskou smlouvu, která deklaruje spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, designu a umění.

Jako svého klíčového partnera představila Západočeskou univerzitu bavorská akademie na tiskové konferenci, která se konala 12. ledna pod záštitou starosty města pana Martina Birnera v Neunburgu vorm Wald, a kde vedení akademie a zástupci ZČU zveřejnili plánované společné aktivity pro tento rok, na nichž se budou podílet všechny tři fakulty ze Západočeské univerzity.

První letošní symposium na téma "Náš region se mění: Demograficky vyvoj-migrace-integrace" proběhlo 4. února.

Celouniverzitní

07. 02. 2017