Grantová agentura ČR zve na seminář pro zájemce o grantový projekt

V pondělí 6. března se od 14 hodin v místnosti US 207 v budově NTIS koná seminář, na kterém zazní praktické informace pro uchazeče o grantový projekt GA ČR 2018.
Cílem semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2017 a s počátkem řešení v roce 2018 a zároveň poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.
Na seminář je možné se registrovat zde.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

22.02.17


Česká školní inspekce bude spolupracovat s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni


Fakulta pedagogická

18

18.04.18


Odpoledne v kampusu patřilo sportu i relaxaci


Celouniverzitní

84

19.04.18


Na NTC se bude konat workshop Technologie a charakteristika žárově stříkaných povlaků


Nové technologie - Výzkumné centrum

20

10.04.18