Výstava SHAPES zahájí projekt Ladislav Sutnar 120 let

Začíná rok Ladislava Sutnara, a to nejen na fakultě designu a umění, ale i v celé Plzni.

Na podzim si připomeneme kulaté výročí narození této významné osobnosti. Cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti dosud neznámou tvář Sutnarova pedagogického i tvůrčího odkazu, a zároveň popularizovat město Plzeň, rodiště této významné umělecké osobnosti, podobně, jako se tomu děje v případě architekta Adolfa Loose.

Ladislav Sutnar byl nejen geniální umělec a teoretik, ale také skvělý pedagog v tradici Komenského „Schola ludus" (škola hrou). Dosvědčuje to jeho přímá aktivita na poli vzdělávání k vizuální gramotnosti (publikace Visual Design in Action, spolupráce na knihách Malá vlastivěda, Fotografie vidí povrch či návrh knihy World of Shape). Jeho didaktické principy jsou využívány i v současnosti například ve výuce R. Rogera Remingtona či Stevena Hellera v USA, ale i u dalších významných zahraničních i tuzemských pokračovatelů jeho odkazu.

Právě v návrhu didaktické knihy - The World of Shape lze rozpoznat Sutnarův pedagogický talent. V úvodu autor píše: „Všichni žijeme v nekonečném světě tvarů. Všechno kolem nás má tvar. Vy sami máte tvar. Váš stín je také tvar: některým tvarům dává vzniknout příroda. Jiné vytváří člověk. Určité tvary jsou jednoduché. Další mohou být obtížně zjistitelné. Pohled na některé z nich vás potěší. K jiným pocítíte odpor. Ale každý tvar vypráví nějaký příběh!" Kniha měla pomoci rodičům dětí porozumět tvarům, s nimiž činíme zkušenost v každodenním životě. Ladislav Sutnar pro ni ale nikdy nenašel vydavatele.

Po téměř půl století se k Sutnarově snaze vrátili studenti z FDULS a pokusili se jít v autorových stopách. Na výstavě naleznete práce studentů grafického designu pod vedením Ditty Jiřičkové a Kristiny Fišerové, která je autorkou koncepce celé výstavy. Bude zde vystavena také tvorba studentů mediální a didaktické ilustrace, jež vznikla pod vedením Renáty Fučíkové a Václava Šlajcha, i práce studenta ateliéru ilustrace a grafiky pod vedením Mikoláše Axmanna. Několik prací zde představí také ateliéry užité fotografie a animované a interaktivní tvorby a intermédií.

Na vernisáži bude oficiálně představena kniha Pocta Sutnarovi, tvořená díly studentů ateliéru užitá fotografie. Studenty vedli Vojtěch Aubrecht a Štěpán Grygar, autorem grafické úpravy knihy je František Steker.

Přijďte sami posoudit, jak se studenti s poměrně náročným úkolem vypořádali - ve středu 8. března v 18 hodin do Galerie Ladislava Sutnara, výstava pak potrvá do soboty 1. dubna 2017.

Těšíme se s vámi na shledanou v celém Sutnarovském roce 2017!
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

07.03.17


Sládek Václav Berka prozradí tajemství piva Pilsner Urquell


Studentské organizace

44

01.03.18


Univerzitní knihovna zve na den s deskovými hrami


Univerzitní knihovna

34

06.03.18


Zbořte svým nápadem všechny bariéry. Máte na to tři minuty


Celouniverzitní

6

16.03.18