Na Západočeské univerzitě se potkali odborníci na oblast smart city

28. března se v prostorách Fakulty elektrotechnické ZČU uskutečnila konference Smart City Plzeň. Pátý ročník zdůraznil téma Moderní doprava a čistá mobilita, rozvoj Plzně a Plzeňského kraje do roku 2030.
Konferenci představující chytrá města pro lepší a bezpečnější život zahájil rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček. Účastníky přivítal rovněž náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, primátor Plzně Martin Zrzavecký, náměstek primátorky hlavního města Prahy pro dopravu Petr Dolínek a děkan elektrotechnické fakulty Jiří Hammerbauer. Hlavní přednášky na téma Průmysl 4.0 - výzvy pro dopravu se zhostil Vladimír Mařík z ČVUT. Západočeskou univerzitu zastupoval v přednáškovém bloku ředitel výzkumného centra RICE Zdeněk Peroutka, který přítomné seznámil s modelováním a optimalizací vozidel a linek města Plzně. S odbornými příspěvky vystoupili například také děkan dopravní fakulty ČVUT v Praze Miroslav Svítek, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík či Jaroslav Kepka z ministerstva životního prostředí. Hovořilo se mimo jiné o Národním akčním plánu Čistá mobilita a podpoře elektromobility ve městech, dopravních prostředcích s alternativními pohony nebo železničních koridorech.

Informační program Smart City vychází z iniciativy Průmysl 4.0, kterou v loňském roce schválila vláda. Cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky. Program předpokládá myšlenkový skok v procesech a technologiích, a tím i nutnost vytvořit informační a vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny. Čtvrtá průmyslová revoluce, k níž se hlásí i Západočeská univerzita v Plzni, přináší změny nejen v oblasti technologického rozvoje, ale i v dalších oblastech, jako jsou trh práce nebo vzdělávání.Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kamila Kolářová

28.03.17


Studenti Sutnarky představují svoji tvorbu ve švýcarském Luzernu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14

13.04.18


NTC chystá přednášku Jesseho Ruana o modelování lidského těla


Nové technologie - Výzkumné centrum

30

16.04.18


Díla oceněná v soutěži Grafika roku si můžete prohlédnout na Sutnarce


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18

19.04.18