Na Západočeské univerzitě se potkali odborníci na oblast smart city

28. března se v prostorách Fakulty elektrotechnické ZČU uskutečnila konference Smart City Plzeň. Pátý ročník zdůraznil téma Moderní doprava a čistá mobilita, rozvoj Plzně a Plzeňského kraje do roku 2030.
Konferenci představující chytrá města pro lepší a bezpečnější život zahájil rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček. Účastníky přivítal rovněž náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, primátor Plzně Martin Zrzavecký, náměstek primátorky hlavního města Prahy pro dopravu Petr Dolínek a děkan elektrotechnické fakulty Jiří Hammerbauer. Hlavní přednášky na téma Průmysl 4.0 - výzvy pro dopravu se zhostil Vladimír Mařík z ČVUT. Západočeskou univerzitu zastupoval v přednáškovém bloku ředitel výzkumného centra RICE Zdeněk Peroutka, který přítomné seznámil s modelováním a optimalizací vozidel a linek města Plzně. S odbornými příspěvky vystoupili například také děkan dopravní fakulty ČVUT v Praze Miroslav Svítek, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík či Jaroslav Kepka z ministerstva životního prostředí. Hovořilo se mimo jiné o Národním akčním plánu Čistá mobilita a podpoře elektromobility ve městech, dopravních prostředcích s alternativními pohony nebo železničních koridorech.

Informační program Smart City vychází z iniciativy Průmysl 4.0, kterou v loňském roce schválila vláda. Cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky. Program předpokládá myšlenkový skok v procesech a technologiích, a tím i nutnost vytvořit informační a vzdělávací programy pro všechny věkové skupiny. Čtvrtá průmyslová revoluce, k níž se hlásí i Západočeská univerzita v Plzni, přináší změny nejen v oblasti technologického rozvoje, ale i v dalších oblastech, jako jsou trh práce nebo vzdělávání.Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kamila Kolářová

28.03.17


Na katedře filozofie vystoupí profesor Hamid Ekbia


Fakulta filozofická

72

05.06.18


Pohádkovou inscenaci doplnily barevné kostýmy od studentky FDULS


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19

20.06.18


VZLUSAT-1 již celý rok úspěšně plní úkoly ve vesmíru


Fakulta elektrotechnická

19

22.06.18