Přijďte na seminář o jaderném programu Francie

V rámci Jaderných dnů 2017 pořádá Západočeská univerzita seminář s názvem Jaderný program Francie - technologie ATMEA. Uskuteční se 11. května v 9.30 v místnosti UV 116 v prostorách strojní fakulty.
Seminář pojednává o přítomnosti a budoucnosti jaderné energetiky ve Francii. Zástupci společnosti ATMEA vysvětlí princip jaderných elektráren nové generace a jejich design. Detailně pak popíší design, bezpečnostní prvky a komponenty reaktoru ATMEA.

Seminář je určen i veřejnosti a vstup je zdarma po předchozí registraci na e-mailu jana.jirickova@kee.zcu.cz - přihlaste se nejpozději do 10. května.

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

27.04.17


Na Plzeňském poháru záchranářů bodovali studenti fakulty zdravotnických studií


Fakulta zdravotnických studií

21

15.05.17


Univerzita zve rodiny na Den dětí do Nečtin


Celouniverzitní

50

23.05.17


Katedra hudební výchovy otvírá od září kroužky pro děti


Fakulta pedagogická

13

25.05.17