Přijďte na seminář o jaderném programu Francie

V rámci Jaderných dnů 2017 pořádá Západočeská univerzita seminář s názvem Jaderný program Francie - technologie ATMEA. Uskuteční se 11. května v 9.30 v místnosti UV 116 v prostorách strojní fakulty.
Seminář pojednává o přítomnosti a budoucnosti jaderné energetiky ve Francii. Zástupci společnosti ATMEA vysvětlí princip jaderných elektráren nové generace a jejich design. Detailně pak popíší design, bezpečnostní prvky a komponenty reaktoru ATMEA.

Seminář je určen i veřejnosti a vstup je zdarma po předchozí registraci na e-mailu jana.jirickova@kee.zcu.cz - přihlaste se nejpozději do 10. května.

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

27.04.17


Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy


Fakulta filozofická

44

20.06.18


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

64

20.06.18


Co skrývá česko-německé pohraničí?


Fakulta filozofická

100

07.06.18