Ahoj Rakousko! Katedra německého jazyka spolupracovala s rakouskými studenty

Během letního semestru pořádala KNJ dva mezinárodní didaktické projekty pro studenty. Nejdříve se vydala skupina studentů katedry německého jazyka na poznávací a vzdělávací cestu do Rakouska, poté přijela skupina rakouských studentů do Čech. Hlavním tématem obou projektů bylo interkulturní učení, didaktika kreativního psaní a vzájemná zpětná vazba.

Ahoj Rakousko! Grázsko-plzeňské interkulturní dny ve Štýrsku (15. 3.-19. 3.)
Katedra německého jazyka pořádala společně s Pädagogische Hochschule Steiermark a Karl-Franzens-Universität v Grazu a BG/BRG Gymnasium Seebachergasse projektové dny „Ahoj Rakousko! Grázsko-plzeňské interkulturní dny ve Štýrsku“, které za rakouskou stranu (PH Steiermark, KFU Graz) zaštítil Stephan Schicker a za českou stranu (OeAD, KNJ FPE) Jürgen Ehrenmüller. Na organizaci se podílely také tři rakouské studentky, které výrazně pomohly nejen s realizací akce, ale také se této aktivně účastnily.
Čtrnáct studujících z katedry německého jazyka se vydalo do Grazu, kde společně s grázskými studenty poznávali teoretický i praktický svět interkulturního učení. Čeští studenti také navštívili Gymnasium Seebachergasse, kde ve dvou třídách vedli workshop o české kultuře, zvycích a tradicích.
V rámci programu navštívili studenti čokoládovnu Zotter, která patří mezi osm nejlepších na světě. Krásný čas strávili studenti u pana Gerharda Kremsnera, jenž studentům představil rakouskou lahůdku – olej z dýňových semínek. Prostředí výrobny a malebná jihoštýrská krajina tvořily ideální kulisu pro společný workshop kreativního psaní.
Tyto projektové dny byly podpořeny programem Aktion Rakousko-Česká republika.

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazsko-plzeňské didaktické dny v Plzni (27. 4.-30. 4.)
Již podruhé pořádala katedra německého jazyka ve spolupráci s Karl-Franzens-Universität Graz, Pägagogische Hochschule Steiermark a koordinačním centrem výměn mládeže Tandem projektové dny „Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grázsko-plzeňské didaktické dny v Plzni“. Čtyři dny spolupracovalo 14 studujících z Grazu se studenty katedry německého jazyka. Společně se zabývali interkulturním učením, kreativním psaním, metodou „Peer Feedback“ a jazykovou animací.
Stejně jako minulý rok byly projektové dny organizovány Stephanem Schickerem z Karl-Franzens-Universität a Pädagogische Hochschule Steiermark. Za Západočeskou univerzitu za projekt odpovídali Julia Průcha-Wittmann a Jürgen Ehrenmüller (oba z KNJ FPE).
Projektové dny slavnostně zahájil děkan pedagogické fakulty Miroslav Randa, následující den účastníky projektu pozdravila Helena Hanžlová, vedoucí programu Aktion Rakousko-Česká republika, a také Susanne Linhofer, vedoucí institutu pro zahraniční vztahy na Pädagogische Hochschule Steiermark, a její kolegyně Ursula Rettinger. Obě se přijely nejen podívat na průběh projektových dnů, ale také domluvit další možnosti spolupráce s katedrou německého jazyka FPE.
Za podporu obou projektových dnů děkujeme programu Aktion Rakousko-Česká republika a Rakouské výměnné službě OeAD. Těšíme se na další spolupráci s oběma grázskými vysokými školami i s organizací Tandem, které děkujeme za vydařený workshop k jazykové animaci a prohlídku města.

Galerie


Fakulta pedagogická

Irena Chavíková

15. 05. 17


Diplomová práce vynesla studentovi FAV stříbro v prestižní soutěži IT SPY

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

10. 12. 2018

Studenti získali mezinárodní certifikát i nové zážitky a zkušenosti

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta ekonomická

30. 11. 2018

Kandidátem na děkana Fakulty zdravotnických studií byl zvolen Lukáš Štich

Tisková zpráva Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

03. 12. 2018