Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu

V zaplněné katedrále sv. Bartoloměje vystoupily ve středu 17. května akademické sbory pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.
V podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňského akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, souborů Consortim musicum, Laetitia Praha a Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy zazněly skladby W. A. Mozarta, J. .A. Vitáska, P. H. Erlebacha či F. J. Kraffta. Foto: ZČU a Vladimír Křivka


Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

18.05.17


Den s fyzikou představil vědu netradičním způsobem


Fakulta pedagogická

94

25.05.17


Univerzity v Plzni a Regensburgu nabídnou certifikátový program


Celouniverzitní

21

23.05.17


Katedra hudební výchovy otvírá od září kroužky pro děti


Fakulta pedagogická

13

25.05.17