Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu

V zaplněné katedrále sv. Bartoloměje vystoupily ve středu 17. května akademické sbory pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.
V podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňského akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, souborů Consortim musicum, Laetitia Praha a Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy zazněly skladby W. A. Mozarta, J. .A. Vitáska, P. H. Erlebacha či F. J. Kraffta. Foto: ZČU a Vladimír Křivka


Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

18.05.17


Racing Team Pilsen přivezl z Itálie sedmé místo


Fakulta aplikovaných věd

104

18.07.18


Velvyslankyně Mexika navštívila Západočeskou univerzitu


Celouniverzitní

30

19.07.18


Západočeskou univerzitu navštívil velvyslanec Japonska


Fakulta filozofická

102

27.06.18