Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu

V zaplněné katedrále sv. Bartoloměje vystoupily ve středu 17. května akademické sbory pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.
V podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňského akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, souborů Consortim musicum, Laetitia Praha a Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy zazněly skladby W. A. Mozarta, J. .A. Vitáska, P. H. Erlebacha či F. J. Kraffta. Foto: ZČU a Vladimír Křivka


Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

18.05.17


Přednáška představí současné trendy a možnosti publikování v excelentních vědeckých časopisech


Celouniverzitní

65

15.06.17


Vybrané fakulty otevírají druhé kolo přijímacího řízení


Celouniverzitní

785

01.07.17


Studentský tým představí již čtvrtý vůz Formula Student


Fakulta aplikovaných věd

110

26.06.17