Vědci z FAV vyvinuli software, který pomáhá zachraňovat životy

Katedra informatiky a výpočetní techniky fakulty aplikovaných věd ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje vyvinula software, který slouží při výuce budoucích zdravotnických záchranářů i nácviku týmové spolupráce výjezdových skupin. Software umožňuje simulovat pacientský monitor, který je součástí defibrilátoru, a navodit různé stavy vznikající při neodkladné resuscitaci pacienta.
Výhodou tohoto softwaru je hlavně univerzálnost použití. K nácviku ošetření pacienta za pomoci tohoto softwaru totiž není potřeba téměř žádné další vybavení. Některým speciálním tréninkovým vybavením již Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje disponuje ve svém výcvikovém a vzdělávacím středisku. Výše zmiňovaná aplikace umožňuje individuální nácvik zaměstnanců, který není tolik náročný na přípravu. „Můžeme nasimulovat monitoraci tepové frekvence, krevního tlaku, tělesné teploty, saturaci hemoglobinu kyslíkem či  pořízení EKG záznamu. Rovněž je možné nacvičovat rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci včetně použití defibrilátoru, který je součástí tohoto programu. Jelikož jde o počítačovou simulaci, probíhá nácvik na kolegovi v bezpečných podmínkách,“ vysvětluje záchranář Petr Kunášek, který je u zdravotnické záchranné služby lektorem a učí také budoucí záchranáře na fakultě zdravotnických studií. 

S myšlenkou vývoje speciálního softwaru, který by posloužil současným záchranářům a rovněž lépe připravil do praxe jejich budoucí kolegy, se proto obrátil na výzkumný tým katedry informatiky a výpočetní techniky. Společně pak navrhli, jak by měl software vypadat a fungovat. „Softwarové vybavení s názvem PETER sestává ze simulátoru defibrilátoru a ovládací konzole, které mohou být nainstalovány na dvou různých počítačích a komunikují spolu prostřednictvím počítačové sítě. Instruktor pomocí ovládací konzole ovlivňuje informace, které studentovi zobrazuje simulátor,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Kamil Ekštein. Když instruktor vidí, že student provádí resuscitaci správně, začne nastavovat takové parametry křivek srdeční aktivity, jako by oživování bylo úspěšné a pacientovo srdce začínalo pracovat normálně. Pokud ovšem student udělá chybu, může mu naopak namodelovat různé problematické stavy. Díky tomu si mohou studenti nacvičit pod odborným vedením skutečně komplexní scénáře.

Simulátor již našel své místo na katedře záchranářství a technických oborů fakulty zdravotnických studií kde pomáhá při výuce studentů 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář. „Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků rozšířila u zdravotnického záchranáře kompetence právě v činnostech zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu EKG. Je pro nás velmi důležité naučit studenty takovým dovednostem, aby byli pro přednemocniční péči co nejlépe připraveni. S pomocí simulátorů se stává výuka nejen zajímavou, ale především reálnou,“ říká vedoucí katedry záchranářství a technických oborů Alena Pistulková.
V současné době se software využívá pro výuku kardiopulmonální resuscitace dospělých a novorozenců – pomocí nového programu se už proškolilo zhruba 200 zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

04. 07. 2017


Roman Kodet z Fakulty filozofické ZČU získal Cenu Miroslava Ivanova za rok 2020

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

13. 01. 2021

Počítačový program vrací lidem jejich hlas

Spolupráce Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

18. 01. 2021

Desatero správného psaní (8, 9)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 01. 2021