AI a právo z česko-francouzské perspektivy. Fakulta právnická hostila další mezinárodní konferenci

Konference Spolupráce

Artificial Intelligence and the Legal World Perspectives of France and the Czech Republic - takový nesla název mezinárodní konference pořádaná Českou advokátní komorou a Fakultou právnickou ZČU, kde zúčastnění diskutovali první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech Rady Evropy.

Frankofonní Asociace Masaryk, která je dlouhodobým partnerem České advokátní komory, uspořádala 23. 5. 2024 ve spolupráci s ČAK a Fakultou právnickou ZČU mezinárodní konferenci pro české a francouzské advokáty a advokátní koncipienty. 

Hlavním tématem výroční konference, která proběhla v historických prostorách Fakulty právnické ZČU, byla problematika umělé inteligence v právním světě, a především pak z perspektivy České republiky a Francie. Konference probíhala v anglickém a francouzském jazyce za přítomnosti 40 účastníků. Organizátoři skvěle konferenci načasovali, s ohledem na nedávno přijaté legislativní akty, konkrétně první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech Rady Evropy ze dne 17. května 2024 a dlouho očekávaný Akt EU o umělé inteligenci, který schválila 21. května 2024 Rada EU.

Mezinárodní konferenci oficiálně zahájila Eva Indruchová, tajemnice Asociace Masaryk a předala slovo děkanovi Fakulty právnické ZČU a současně českému prezidentovi Asociace Masaryk Stanislavu Balíkovi, který přivítal všechny přítomné účastníky na půdě fakulty. Na konferenci se svými odbornými prezentacemi vystoupili také advokáti Yves Laurin, David Řemínek, Damien Pattyn, Veronika Macurová Křížová, nebo technolog Martin Švík. Sérii přednášek uzavřela Eva Indruchová, zakladatelka iniciativy Wellinlo-wellbeing of lawyers s přednáškou na téma „Digitální wellbeing“.

Konference se setkala s velkým pozitivním ohlasem všech účastníků. Příští rok se výroční mezinárodní konference uskuteční ve francouzském Bordeaux.

Galerie


Fakulta právnická

Vendulka Valentová

10. 06. 2024