Členky Katedry anglického jazyka a literatury FF přednášely na Jagellonské univerzitě

Konference Ukrajina Věda

Veronika Quinn Novotná a Iryna Nedainová přednesly své příspěvky v Krakově. Mezi literáty a lingvisty letos dominovala témata války, konfliktů a traumatu.

Veronika Quinn Novotná a Iryna Nedainová z katedry anglického jazyka Fakulty filozofické ZČU se od 20. do 22. dubna zúčastnily mezinárodní anglistické konference na Jagellonské univerzitě (Uniwersytet Jagielloński) v polském Krakově. Akce s názvem April Conference Fifteen se koná od roku 1978 každé tři roky a umožnuje setkávání badatelů v oblasti anglo-amerických studií z celého světa.

Téma letošního ročníku Humanity/Humanities zvolili organizátoři vzhledem k aktuální geopolitické situaci, kdy jsou témata humanity a role humanitních věd v akademickém prostoru velmi diskutovaná. I proto se rozhodli zařadit několik nových panelů zaměřených například na diskurz a komunikaci o válce a konfliktu. S podobným příspěvkem vystoupila právě Iryna Nedainová, jež se stala členkou katedry po vypuknutí války na Ukrajině. Ve svém příspěvku analyzovala aluze jakožto rétorickou strategii protiválečného diskurzu v projevech prezidenta Zelenského.

Veronika Quinn Novotná měla v sekci zaměřené na vztah jazyka, paměti a traumatu příspěvek Trauma, language and identity: exploring the connections between trauma and linguistic code-switching in functional bilinguals. V tomto novém interdisciplinárním projektu zkoumá, jestli má prožité trauma vliv na to, jak se učíme a používáme jazyky, jestli čeští funkčně bilingvní mluvčí používají různé jazyky různě, zda a jak používají angličtinu jako cizí jazyk i jako lingua franca (jazyk šířeji využívaný nad rámec rodilých mluvčích, pozn. red.) k vyjádření své identity.

Závěrečnou plenární přednášku Exceptional English přednesla prof. Barbara Seidlhofer (Universität Wien), držitelka Wilhelm Hartel-Award, nejvyšší ceny udílené rakouskou Akademií věd, a snažila se šířit povědomí o roli angličtiny jako lingua franca. Následovala diskuse s prof. Henry Widdowsonem, jenž se kriticky vyjádřil k tomu, že se dnes (jazykové) vzdělání příliš soustředí na měřitelné výstupy a testování a opomíjí, že jazyk je nástroj, který primárně slouží komunikaci; výuka jazyka nemá být něco, co dominuje přirozenému procesu učení se. Oba profesoři se dále kriticky vyjádřili k přílišnému zaměření na data a jednotlivosti ve vědě a nedostatek schopnosti z velkého množství dat, která dnes mají vědci a badatelé k dispozici, extrapolovat nové nosné teorie. Prof. Widdowson v této souvislosti připomněl důležitost přínosu strukturalistické tradice Pražské školy pro rozvoj světové lingvistiky. Dr. Quinn Novotná s oběma předními lingvisty chystá spolupořádání dalších workshopů a konferencí k tématu angličtiny jako lingua franca. 

Galerie


Fakulta filozofická

Tomáš Hostýnek

21. 05. 2023