Prohlášení univerzitní aliance EUPeace k volbám do Evropského parlamentu 2024

Etika EUPeace International

Vyzýváme všechny naše členy, aby se zapojili a zasazovali o vzájemný respekt a konstruktivní dialog mezi kandidáty, politickými stranami a voliči, zní z aliance evropských univerzit, do které patří také Západočeská univerzita v Plzni.

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 jsou zásadní pro budoucnost demokracie a lidských práv v Evropské unii. Jako Evropská univerzita pro mír, spravedlnost a inkluzivní společnost vyzýváme všechny občany EU, aby využili svá demokratická práva a aktivně se zapojili do utváření naší společné budoucnosti. Pouze prostřednictvím našeho společného úsilí a věrnosti demokratickým hodnotám můžeme vybudovat inkluzivní společnost a sjednocenou Evropu.

Letošní volby se budou konat v bouřlivých časech. Závažné mezinárodní konflikty a války, společenská polarizace, populismus a rostoucí nedůvěra ve vědu, přesvědčivou sílu rozumu a dialog jsou záležitostmi, které musíme mít stále více na zřeteli. Jako aliance univerzit, jejímž základním posláním je poskytovat budoucím občanům dovednosti, znalosti a zkušenosti potřebné k rozvoji míru, spravedlnosti a inkluzivní společnosti, se zasazujeme o univerzální charakter lidské důstojnosti a práv. Respekt k rozmanitosti zvyků, názorů, životních zkušeností, společenských přístupů a životních stylů je naprosto zásadní. Díky demokratickým procesům posilujeme pozici jednotlivců a zajišťujeme, že hlas všech občanů je slyšen a respektován.

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které letos připadnou na 6.-9. června, tedy vyzýváme všechny naše členy, aby se do tohoto demokratického procesu zapojili a zasazovali se o vzájemný respekt a konstruktivní dialog mezi kandidáty, politickými stranami a voliči. Demokracie a dialog jsou srdcem Evropské unie, jsou základem naší společnosti a představují základ míru, spravedlnosti a inkluze.


EUPeace je v současné době devítičlenná evropská univerzitní aliance. Její základ byl položen v únoru 2021 v německém Marburgu. Tamní Philipps-Universität Marburg je jejím koordinátorem.Celouniverzitní

Kamila Kolářová

17. 04. 2024