Fakulta ekonomická a Hochschule Hof zkoumají dopady covidových opatření v česko-bavorském příhraničí

covid-19 International Spolupráce

Na Fakultu ekonomickou zavítala začátkem října skupina studentů a učitelů z partnerské instituce Hochschule Hof, aby se podílela na společném projektu zaměřeném na vnímání dopadů proticovidových opatření na život v česko-bavorském příhraničí.

Zahajovací setkání tohoto mezinárodního projektu se uskutečnilo ve dnech 6.–8. 10. v Plzni. Zástupci německého partnerského pracoviště se na fakultě poprvé osobně seznámili se studenty českého programu Ekonomická a regionální geografie, s nimiž budou celou problematiku zkoumat. 

 

Pod vedením česko-německého týmu řešitelů byly během třídenního pracovního setkání vytvořeny skupiny, které zahájily rešerše a vyhledávání informací k vybraným tématům. Patřila mezi ně například Přeshraniční ekonomika, Politické aspekty Schengenu, HR - nábor zaměstnanců, HR - změny v organizaci práce a digitalizace, (Geo)Marketing či Logistika a doprava. Součástí třídenního programu byla i návštěva prostoru plzeňského Kolektiv Hubu nebo exkurze v Plzeňském Prazdroji.

 

Překvapilo mě, jak rychle byly vytvořeny jednotlivé skupiny, jak přirozeně spolu studenti komunikovali a jak vřele česká skupina přivítala své německé kolegy. Radost mi udělalo i to, jak skvěle skupiny plánovaly a prováděly společné aktivity,“ říká Tina Wiegand, odborná asistentka na Fakultě ekonomické Hochschule Hof.

 

Během následujících několika týdnů čeká studenty detailnější práce na svých tématech. Své poznatky budou konzultovat s interními pracovníky obou institucí a také s vybranými odborníky z praxe. V prvním listopadovém týdnu je pro studenty připravena čtyřdenní exkurze, při níž se setkají s managementem vybraných firem v česko-bavorském příhraničí. 

 

Vyvrcholením celého projektu bude panelová diskuse v česko-bavorském centru Bavaria Bohemia v Schönsee, na níž budou studenti kromě prezentace výsledků svého bádání diskutovat s pozvanými odborníky se zaměřením na byznys, regionální rozvoj nebo regionální politiku. 

 

„Pevně věřím, že se díky takovým projektům posílí mezinárodní partnerství mezi oběma univerzitními pracovišti a že si studenti obou zemí zlepší své interkulturní i jazykové znalosti a dovednosti. Zároveň doufáme, že dojde k posílení dobrého sousedství mezi naší zemí a Německem a celého smyslu a významu Evropské unie a Schengenu,“ dodává na závěr Jiří Preis, proděkan Fakulty ekonomické a hlavní řešitel projektu na české straně.Galerie


Fakulta ekonomická

Barbora Havlová

15. 10. 2021