Na FPE přednášel Tony Osgood, expert v oblasti obhajoby práv lidí s intelektovým postižením

Hosté Přednáška Spolupráce

Seminář byl přínosný studujícím posledního ročníku FPE, kteří se připravují na dráhu speciálních pedagogů a sociálních pracovníků.

Více než stovku vyučujících, odborníků a odbornic z poradenských zařízení, neziskových organizací i studentek a studentů Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity přilákala ve středu 20. března veřejná přednáška profesora Tonyho Osgooda z Tizard Centre University of Kent v Canterbury.

Odborníka v oblasti přístupů zaměřených na člověka pozvalo Oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky FPE ve spolupráci s nevládními organizacemi Společnost pro podporu lidí smentálním postižením ČR, z.s. a Naděje pro děti úplňku, z.s..

Téma přednášky znělo „Podpora pozitivního chování a jeho možná implementace při práci s lidmi s intelektovým postižením a / nebo chováním obtížným na péči“, hostila ji aula ve Veleslavínově ulici. Seminář byl přínosný studujícím posledního ročníku FPE, kteří se připravují na dráhu speciálních pedagogů a sociálních pracovníků v oblasti podpory dětí a dospělých s intelektovým postižením. Zaměřil se totiž na praktické přístupy a techniky pro lepší porozumění projevů chování nejen těchto lidí.

Tony Osgood je předním expertem v oblasti intelektového postižení a podpory pozitivního chování ve Velké Británii. Věnuje se podpoře jedinců s postižením a obhajobě jejich práv, jako vysokoškolský učitel, lektor a supervizor, klinický pracovník a v neposlední řadě autor odborných publikací významně přispívá do oboru a nabízí efektivní nástroje, jak lidi s intelektovým postižením podpořit a začleňovat do běžných denních činností.

Roky zkušeností a odborného know-how přenesl také do diskuze v Plzni. „Z mé zkušenosti to, co jedinci schováním obtížným na péči opravdu potřebují, je porozumění, začlenění a podpora, spíše než obviňování nebo nepochopení,“ nechal se slyšet Osgood. Mimo jiné se věnoval možným příčinám projevů obtížného chování, dále pak praktickým tipům pro poskytování efektivní podpory a podporu pozitivních výsledků. Významnou myšlenkou přednášky bylo i zdůraznění důležitosti kreativity a fantazie pro zvýšení kvality života lidí s postižením.

„Věříme, že šířením osvěty, porozumění rozličným projevům chování, orientací na silné stránky, a nikoliv snižováním očekávání od lidí s intelektovým postižením můžeme přispívat k přístupnějšímu společenskému prostředí, které s těmito lidmi počítá jako platnými členy společnosti," říká Šárka Káňová, vedoucí Oddělení speciální a inkluzivní pedagogiky FPE.

Galerie


Fakulta pedagogická

Bc. Michal Švec

25. 03. 2024