Katedra anglického jazyka a literatury FF nechyběla na konference v Hradci Králové

Konference Spolupráce Univerzita

Ivona Mišterová, Alice Tihelková a Tomáš Hostýnek prezentovali svůj výzkum na mezinárodním setkání odborníků z oblasti anglické literatury, lingvistiky, didaktiky a kulturních studií.

Ve dnech 21.a 22. března hostila Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové mezinárodní setkání anglistů Hradec Králové Anglophone Conference.

Na této již tradiční akci věnované lingvistice, literatuře, didaktice a kulturním studiím nemohli chybět ani zástupci Katedry anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, tentokrát ve složení Ivona Mišterová, Alice Tihelková a Tomáš Hostýnek.

V jejich podání zazněly příspěvky z oblasti shakespearovských studií, analýzy britských médií nebo populární kultury. Jako každým rokem nabídla konference příležitost k posílení kontaktů s kolegy-anglisty z českých i zahraničních univerzit, k čemuž přispěl i její bohatý doprovodný program.

Galerie


Fakulta filozofická

Tomáš Hostýnek

25. 03. 2024