Konference Profilingua 2023 se zaměřila na nové technologie a didaktické přístupy

Konference Spolupráce Věda

V pátek 6. října se na Fakultě filozofické uskutečnila tradiční konference Profilingua zaměřená na výuku odborného cizího jazyka. Tentokráte byly tématem nové technologie a nové didaktické přístupy, přičemž organizace se ujala katedra románských jazyků.

V dnešní době rapidního technologického rozvoje se vzdělávací sektor nachází na křižovatce mnohých změn a výzev, a konference Profilingua 2023, konaná na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni dne 6. října, umožnila tento trend do jisté míry reflektovat. 

Hlavním tématem již tradičního setkání bylo diskutovat, ale i polemizovat o tom, jak nové technologie a nové didaktické přístupy mohou zefektivnit výuku (nejen) odborného cizího jazyka.

Plenární přednášku pronesl Tomáš Klinka, vedoucí katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém úvodním příspěvku s názvem Inovace ve vzdělávání představil možné interpretace termínu inovace, a to nejen v rámci pedagogiky, upozornil na úskalí i potenciál, které inovace v oblasti didaktiky cizích jazyků přinášejí a nabízejí. 

Výuka odborných jazyků je komplexní disciplínou, jež vyžaduje multidisciplinární přístup. Některé prezentace tak zdůraznily význam integrace moderních didaktických postupů do tradičních výukových metod. Kupříkladu byly prezentovány korpusové metody a nástroje umožňující analyzovat jazyk v reálném kontextu a poskytující studentům hlubší pochopení jazykových struktur. 

V digitální éře se technologie stává nevyhnutelně klíčovým prvkem v oblasti jazykového vzdělávání. Diskuse se tedy v tomto ohledu nesla v duchu polemiky začlenění technologických nástrojů do výukových procesů bez narušení samotné kvality vzdělávání. K tomu byly představeny příspěvky o aplikaci umělé inteligence ve výuce jazyků a potenciálních výhodách i nevýhodách tohoto přístupu. 

Další důležitou oblastí, která byla během konference evokována, bylo využití populární kultury, zejména komiksů, v didaktice. Byly představeny možnosti tohoto autentického materiálu ve výuce reálií a zdůrazněna podpora kritické myšlení studentů. 

V průběhu konání konference probíhala též posterová prezentace studentských prací a příspěvků, které poskytovaly hlubší vhled do aktuálního výzkumu v oblasti didaktiky jazyků. Tyto prezentace zdůraznily šíři a hloubku výzkumných otázek, jimiž se současní badatelé v oblasti jazykového vzdělávání zabývají. 

Závěrem lze konstatovat, že konference Profilingua 2023 přinesla podnětné a inspirativní diskuse, jež ukázaly, jak může průnik technologie a didaktiky formovat budoucnost výuku (nejen) odborného cizího jazyka. 

Budeme se těšit na další ročník, který se uskuteční za dva roky.

Galerie


Fakulta filozofická

Radka Mudrochová, Helena Horová

10. 10. 2023