Fakulta elektrotechnická začala hledat nové studenty

Studium Studující Veřejnost

Uchazeči o studium se veškeré potřebné informace dozvědí například během webináře.

„Staň se jedním z nás,“ oslovuje Fakulta elektrotechnická uchazeče o studium během aktuálního přijímacího řízení, které začalo 4. prosince a potrvá až do 15. dubna 2021.

Vše potřebné se k zájemcům o bakalářské i navazující magisterské studijní programy tentokrát dostane prostřednictvím kampaně Rozsviť svoji budoucnost, například při speciálním webináři 14. prosince 2020 od 16.00 hodin. Kompletní informace o studiu na FEL jim podají ti nejpovolanější – děkan fakulty prof. Zdeněk Peroutka a proděkan pro vzdělávací činnost Roman Pechánek.

Fakulta elektrotechnická se v kampani představuje jako fakulta s vynikající pedagogickou činností, s významným podílem doktorského studia a kvalitní výchovou bakalářů a inženýrů, kteří mají výjimečné uplatnění na trhu a jsou vyhledáváni průmyslem.

Další informace o studijních programech, podmínkách přijetí, obsahu studia a možnostech uplatnění jsou samozřejmě také na webových stránkách fakulty, přihlášky lze podat elektronickou formou nebo písemně na děkanát FEL.

„Přijímací zkoušky se nekonají. Studenty si vybíráme na základě středoškolských výsledků a dalších odborných aktivit,“ dodává proděkan Roman Pechánek.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

04. 12. 2020